Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Generátor hesel

Používáte snadno zapamatovatelné heslo? Známe slovo? Sekvenci číslic? Nedělejte to! Používejte heslo, které je náhodně vygenerované. Snížíte riziko, že Vaše heslo bude zneužito. A zvýšíte svoji bezpečnostní úroveň práce s počítačem a na Internetu.

Pokud se Vám žádné heslo nelíbí, obnovte stránku, vygenerují se nová hesla.

Funkce na generování hesel je možné volně používat, už ani nevím za ty roky, kdo na ně má „kopirajt“, jestli já nebo Honza. Zobrazit PHP skript pro generování hesel.

Pěkné heslo (8 znaků celkem)

ovetali3 l1edijig imo1menu enawid3o doxula3q
uluh0edi 4owoxiho ewota4ri ehos6ira oxerow0i

Slabé heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo)

4llaAXdx cDDfzfp0 aenom5HV kzAwU6st exUzvi3T
cYvec0eF q5czPIwa x5ogAccV GKmzs1sp fW1wahOf

Dostatečné heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo, 1 speciální znak)

7?SqbcVc sW&rBfz2 jwp3q;AQ ne2/MJbu 3z+NmmuE
'5MDmqtx 9sbt,qRQ wcmZ&f2M 3Ynv$Abl B|7zdabR

Bezpečné heslo 12 znaků celkem, 2 velká písmena, 2 čísla, 2 speciální znaky

D8Vf5_s_baqy y7tbj(Na0F%a oQ-aIi[d05aa NupXfk7c0;l{ zq3l9ocG]H"g
ckg6n]-iMw5S MqwkUd7*l0)z +O4g9-pPmylv js&zdm5F2kX( gk1us2h#l<QZ

Nejbezpečnější heslo 16 znaků celkem, 4 velká písmena, 3 čísla, 3 speciální znaky

h7h<5rT!vLDKpy9' xcCar\}2+MTvB9x5 4ug1`>$LvgfEuE8C 11l-t]On0E}rgYiE
vV\=59i"pt4JiaFF jZgxu20(8ZxRg{D@ (jHGg2QF0}kp3lu[ qj4D0p7uuEK)t#H#

PHP funkce pro generování hesel

<?php

function password_smart($length 8) {
    
$vowels 'aeiou';
    
$consonants 'bdghjlmnpqrstvwx';
    
$password '';
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$alt mt_rand() % 2;
    
$number mt_rand() % $length;
    for (
$i 0$i $length$i++) {
        if (
$number == $i) {
            
$password .= mt_rand() % 9;
        } else if (
$alt == 1) {
            
$password .= $consonants[(mt_rand() % strlen($consonants))];
            
$alt 0;
        } else {
            
$password .= $vowels[(mt_rand() % strlen($vowels))];
            
$alt 1;
        }
    }
    return 
$password;
}

function 
password_brutal($length 8$upper 2$digit 1$spec 1) {
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$count $length;
    
$sp '!"#$%&' "'" '()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~';
    
$up = !$upper;
    
$password str_repeat(' '$length);
    
// spec
    
while ($count && $spec) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = $sp[mt_rand() % strlen($sp)];
            
$spec--;
            
$count--;
        }
    }
    
// digit
    
while ($count && $digit) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('0'), ord('9')));
            
$digit--;
            
$count--;
        }
    }
    
// upper
    
while ($count && $upper) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('A'), ord('Z')));
            
$upper--;
            
$count--;
        }
    }
    
// other
    
for ($i 0$i $length$i++) {
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$a ord($up && mt_rand(01) ? 'A' 'a');
            
$password[$i] = chr(mt_rand($a$a 25));
        }
    }
    return 
$password;
}