Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Generátor hesel

Používáte snadno zapamatovatelné heslo? Známe slovo? Sekvenci číslic? Nedělejte to! Používejte heslo, které je náhodně vygenerované. Snížíte riziko, že Vaše heslo bude zneužito. A zvýšíte svoji bezpečnostní úroveň práce s počítačem a na Internetu.

Pokud se Vám žádné heslo nelíbí, obnovte stránku, vygenerují se nová hesla.

Funkce na generování hesel je možné volně používat, už ani nevím za ty roky, kdo na ně má „kopirajt“, jestli já nebo Honza. Zobrazit PHP skript pro generování hesel.

Pěkné heslo (8 znaků celkem)

6axaruqe pod4ovob ivu2vidu qoriwaq4 ani1mapa
amoh0awa awox4ama u5qaseqe dudil0ej mi6nojaq

Slabé heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo)

b7UtXqrp qoFQ3cby Ah7iComx 5cjQJxeh wDRpm7rf
IRo8myap VteiIe9k vPpf9Tah 8VhmgoNq Rpkxdw4G

Dostatečné heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo, 1 speciální znak)

m8b)dJdM 5nuIc*Tu BY2?stsb q5Jqm#fZ z!jdA3Ly
vPf(A3wh ylJ6Vf=i FkySdc'0 tuBTm$a3 >D2wGnhm

Bezpečné heslo 12 znaků celkem, 2 velká písmena, 2 čísla, 2 speciální znaky

NVx\1nyo@qx9 4S)4^awfxbzF NBl7bw'w'ta9 xT}ixOr^1c6t 94cX@lwbxG{l
9q5Hvyd#frS= 4bucl3X|hs)M st%yvaJ+g5S8 _4ztJgl6iy_D C#]aa6sr6Sed

Nejbezpečnější heslo 16 znaků celkem, 4 velká písmena, 3 čísla, 3 speciální znaky

^os6%YdH98WD@ven \2Dwc!lH4aW?zc9T wYPLftw00#t=6]Kw }Q-crgln5X3j4[QZ
6KDrwelA~7=d~2oJ \pjK|mPSvfs284P+ jv!5GCW36}lcwKa* ~{qZtuNN4Le-k0o3

PHP funkce pro generování hesel

<?php

function password_smart($length 8) {
    
$vowels 'aeiou';
    
$consonants 'bdghjlmnpqrstvwx';
    
$password '';
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$alt mt_rand() % 2;
    
$number mt_rand() % $length;
    for (
$i 0$i $length$i++) {
        if (
$number == $i) {
            
$password .= mt_rand() % 9;
        } else if (
$alt == 1) {
            
$password .= $consonants[(mt_rand() % strlen($consonants))];
            
$alt 0;
        } else {
            
$password .= $vowels[(mt_rand() % strlen($vowels))];
            
$alt 1;
        }
    }
    return 
$password;
}

function 
password_brutal($length 8$upper 2$digit 1$spec 1) {
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$count $length;
    
$sp '!"#$%&' "'" '()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~';
    
$up = !$upper;
    
$password str_repeat(' '$length);
    
// spec
    
while ($count && $spec) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = $sp[mt_rand() % strlen($sp)];
            
$spec--;
            
$count--;
        }
    }
    
// digit
    
while ($count && $digit) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('0'), ord('9')));
            
$digit--;
            
$count--;
        }
    }
    
// upper
    
while ($count && $upper) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('A'), ord('Z')));
            
$upper--;
            
$count--;
        }
    }
    
// other
    
for ($i 0$i $length$i++) {
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$a ord($up && mt_rand(01) ? 'A' 'a');
            
$password[$i] = chr(mt_rand($a$a 25));
        }
    }
    return 
$password;
}