Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

CzechInvest

2008 - 2013

Externí hodnotitel OPPI ICT programů