Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Google PageRank – Praktické využití

25.01.2012, 08:00:43

V současné době není PageRank tak jak jej popisuje matematická definice používán přímo v algoritmech Google. Protože takovýto model preferuje množství a kvalitu zpětných odkazů, ale zcela ignoruje texty odkazů a informační obsah odkazujících stránek. Přesto tyto ukazatele jsou v dnešní době velice důležité pro hodnocení stránek a proto jsou také v novějších algoritmech Google zohledněny. Tzn. že Google sice řadí stránky podle PageRanku, ale také zdůrazňuje a preferuje stránky se souvisejícím obsahem s podobnými tématy a motivy. Přesná definice tohoto algoritmu je známá pouze vývojářům.

Z pohledu SEO je možné změřit PageRank pro každou stránku například pomocí toolbaru. Je třeba si ale uvědomit, že získáme pouze hodnotu v rozsahu 0 až 10 a že to není přesná hodnota PageRanku, ale pouze logaritmické měřítko této hodnoty.

Pro příklad, každá stránka má skutečnou hodnotu PageRanku, kterou zná pouze vyhledávač. Pro odvození zobrazení této hodnoty v toolbaru se pak tedy použije rozsah v rozmezí 0 až 10 v logaritmickém měřítku takto: skutečný PageRank, který je 1-10 se zobrazí jako 1, 10-100 jako 2, 100-1000 jako 3, 1000-10000 jako 4 atd.

Což znamená, že rozsah zobrazení v toolbaru není pro každou hodnotu stejný a dostat se z hodnoty 1 na 2 je velice jednoduché oproti zvýšení hodnoty 7 na hodnotu 8.

V praxi se pak PageRank používá zejména k těmto účelům:

1) Rychlá kontrola popularity stránek. PageRank neposkytuje přesné informace o poštu odkazujících stránek apod. Ale pro rychlou představu jestli jsou stránky zajímavé a vyhledávač je upřednostňuje takovýto rozsah stupnice 0-10 plně dostačuje. Z pohledu SEO je to cenná informace, pokud se budují zpětné odkazy, protože hned na první pohled je zřejmé, zda na dané stránce pro nás bude mít odkaz nějaký pozitivní dopad. U většiny stránek lze dosáhnout hodnoty PR 4-5, to je typická hodnota dobrých stránek. Pokud má stránka PR 6, jde o velice populární stránku a pokud se nám takový PR podaří dosáhnout, pak si můžeme s pohledu SEO gratulovat k perfektně odvedené práci. Proti tomu PR 8,9,10 je defakto nereálné dosáhnout pro běžné stránky. Tyto hodnoty mají stránky nadnárodních korporací jako je Google, Microsoft, univerzity apod.

2) Hodnocené konkurenceschopnosti na dotazy při vyhledávání. PageRank nemá přímý vliv na žebříček výsledků vyhledávání, ale pokud si zadáme do vyhledávače klíčové slovo, na které jako první výsledku budou odkazy na stránku, které mají PR 6-7, je velice pravděpodobné, že se nám na přední místa na toto klíčové slovo nepodaří dostat stránky, které mají PR 4.

Také je velice důležité si uvědomit, že hodnoty PageRanku, které se zobrazují v toolbaru jsou přepočítávány pouze několikrát do roka. Takže vlastně toolbar nám zobrazuje zastaralé informace a samotné výsledky vyhledávání se řídí aktuálními hodnotami, které budou veřejné opět až za několik měsíců. Bohužel jinou možnost jak získat informaci o kvalitě stránek pro daný vyhledávač nemáme, takže je potřeba se s touto skutečností z pohledu SEO naučit pracovat.

Tak jak funguje PageRank a toolbar pro vyhledávač Google, fungují tyto nástroje i pro ostatní vyhledávače, vesměs jsou všude stejné principy, pouze každý vyhledávač má jiný vnitřní algoritmus, tak jak si myslí, že je schopen nejlépe odpovídat na dotazy uživatelů.