Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Skrytý text

19.12.2011, 08:00:49

Poslední dva body nejsou opravdové chyby, ale úmyslné pokusy jak oklamat vyhledávače pomocí nekalé SEO praktiky. Skrytý text (barva textu je shodná s barvou pozadí) umožňuje vlastníkům webu vložit na stránku požadovaná klíčová slova bez ovlivnění struktury nebo vizuálního vzhledu stránky. Takový text je defakto neviditelný pro návštěvníka, ale bude viditelný pro robota vyhledávače. Použití takovýchto podvodných metod může vést až k zákazu stránek ze strany vyhledávače a tím pádem k vyřazení stránek z indexu (databáze) vyhledávače.

Jedno pixelový odkaz

18.12.2011, 09:00:14

Další podvodná SEO metoda je umístění jednobodového obrázku s odkazem. Vyhledávače jsou schopni takto malý obrázek (jeden pixel široký a jeden pixel vysoký) rozeznat a považovat to za podvodné jednání, což může opět vést až k zákazu stránek a vyřazení z databáze vyhledávače.

Přesměrování

18.12.2011, 08:00:13

Přesměrování je obtížná překážka pro roboty vyhledávačů. A tím pádem je to i velice nepříjemné z pohledu SEO. Proto pokud to není opravdu nutné, tak je potřeba se přesměrování vyhnout.

Session

17.12.2011, 08:00:30

Některé stránky používají k identifikaci uživatele unikátní SESSION ID, které si předávají jednotlivé stránky webu mezi sebou v adrese stránky. Takovéto identifikační číslo je schopné identifikovat uživatele a ukládat užitené informace o chování návštěvníka apod. Nicméně z pohledu robota vyhledávače je to velice nevhodné. Protože pokaždé když robot přijde zaindexovat stránky, tak dostane nový identifikátor a tím pádem považuje stránky vždy za nové a znovu se je pokusí zaindexovat. Protože pro robota vyhledávače je každá odlišná stránka novou stránkou.

Vyhledávače takovýto identifikátor umí rozpoznat, ale ne vždy je to 100% a potom se může web dostat do situace, že bude obsahovat duplicitní obsah, protože stejné stránky budou mít různé adresy právě díky tomuto identifikátoru. Z pohledu SEO je duplicitní obsah oslabující faktor. Proto je třeba se takovýmto identifikátorům vyhnout.

Menu pomocí skriptu

16.12.2011, 08:00:02

Další častý způsob jak vytvořit menu je pomocí skriptů, takže po kliknutí na nějakou část menu se pomocí skriptu dostaneme na výslednou stránku nebo se vygeneruje další podmenu. Z pohledu uživatele to není nijak rozpoznat, z pohledu vyhledávače je to ale velký problém. Protože robot vyhledávače se není schopen dostat na další úrovně a podúrovně a tak není schopen oindexovat celý web správně. Pokud už je nutné mít navigaci tvořenou skriptem, pak je nutné mít na stránce alternativu navigace pro prohlížeče, které daný skript nepodporují, tím se umožní vyhledávačům prohledat celý web.

Grafické menu

15.12.2011, 09:00:24

Situace je podobná jako předchozí. Interní odkazy by měly obsahovat klíčová slova, která umožní další posun v optimalizaci. Pokud je navigace tvořena pomocí obrázků a grafických prvků, pak vyhledávač není schopen takovou navigaci zaindexovat. Pokud není jiná varianta, pak je důležité grafickým prvkům zadat správné alternativní popisky.

Grafické záhlaví

15.12.2011, 08:00:00

Velmi často jsou stránky navrženy graficky tak, že velkou část záhlaví zabírá nějaký obrázek, logo apod. Nedělejme to! Horní část stránky je nejcennější místo, kde by měla být umístěna ta nejdůležitější klíčová slova a hlavní obsah stránky pro nejlepší výsledky z pohledu SEO. Navíc je třeba se na to dívat tak, že vyhledávače neumí využít těchto grafických efektů a tím pádem je nejsou schopni rozpoznat. Často se stává, že tyto obrázky obsahují grafickou formou zvýrazněné důležité informace. Ale vyhledávače se o nich vůbec nedozví, protože nejsou schopni je z obrázků vyčíst. V horní části by měl být důležitý obsah a pokud je potřeba mít záhlaví grafické, pak je vhodné využít CSS a stránku pomoci CSS stylů přizpůsobit pro návštěvníka. Pro vyhledávač tak zůstane stránka stále čitelná a dobře provedená.