Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Zlepšení optimalizace

30.12.2011, 08:00:23

Vyhledávače často poskytují nepřesné informace o klíčových slovech a je pravděpodobné, že i přes sebelepší snahu, se nám první optimalizace nemusela povést, tak jak bychom si představovali. Proto je dobré po čase se k optimalizaci vrátit a analyzovat ji z námi dostupných statistik návštěvnosti apod. Na základě takových informací pak lze definovat, která klíčová slova jsou dobrá a která nejsou úplně vhodná. Navíc často není třeba čekat, až se stránky objeví na prvních místech všech vyhledávačů.

Předpokládejme, že na klíčové slovo je náš web na přední stránce ve vyhledávači Yahoo, ale na Google nebo Seznamu zatím není. Víme, že průměrná návštěvnost stránek je 50% ze Seznamu, 40% z Google a 10% z Yahoo. Z toho lze odhadnout, jakou nám dané klíčové slovo přinese návštěvnost, pokud se dostane na podobnou pozici na Senznamu nebo Googlu. Snadno takto můžeme odhadnout, zda se nám vyplatí práce s tím, aby se slovo dostalo na přední místa i na ostatních vyhledávačích.

Tak jak můžeme zjistit špatná klíčová slova, tak můžeme objevit i nová. Například můžeme zjistit, že klíčové slovo, které je až na páté stránce ve výsledku hledání generuje obrovskou návštěvnost, takže je zajisté vhodné se pokusit takové slovo dostat na přední místa výsledků hledání.

Tímto jsme schopni získat novou sadu frází a klíčových slov na které by se měl web začít optimalizovat a dle toho tak upravit nově texty, popisky a další čímž by se měl zvýšit i samotný provoz webu.

Dle statistik se ve výsledku hledání zobrazuje z 40-60% hlavní stránka a až pak jednotlivé podstrání webu. Z toho je zřejmé, že hlavní stránka má pro vyhledávače nejvyšší viditelnost, také proto že má asi nejvíce zpětných odkazů. Proto je velice důležití věnovat se detailně a pečlivě optimalizaci hlavní stránky, tak aby obsahovala nejdůležitější klíčová slova na které web optimalizujeme.

Každý web by se měl optimalizovat na maximálně dvě tři klíčová slova. Tím se zvyšuje šance, že se stránky dostanou na přední místa výsledku hledání ve vyhledávačích pro jednotlivá klíčová slova.

Vyhodnocení vhodnosti klíčových slov

29.12.2011, 08:00:57

Pokud máme vytipovaná všechna klíčová slova, bylo by vhodné si vytipovat cca 3-5 hlavních klíčových slov na která se v optimalizaci zaměříme. Tzn. pro které budeme primárně stránky optimalizovat.

Vzácné dotazy můžeme rovnou ze seznamu vyřadit, protože tam bude stačit napsat dobrý text a je pravděpodobné, že se na přední místa taková stránka dostane defakto sama a že nebude vyžadovat žádnou speciální optimalizaci.

Pro dobrou optimalizaci je vhodné si analyzovat konkurenci. Na vytipované konkurenční klíčové slovo je dobré se podívat na prvních cca 10 konkurenčních stránek, které vyhledávač zobrazí ve výsledku vyhledávání.

Je dobré analyzovat PageRank těchto stránek, počet zpětných odkazů na tyto stránky, celkový počet stránek, které obsahují hledaný výraz, celkový počet stránek, které obsahují přesnou schodu hledaného výrazu.

Díky těmto informacím se dá nepřímo odhadnout, jak složité bude dostat se před jednotlivé konkurenční stránky ve výsledcích hledání. Když si takto analyzujeme celý seznam klíčových slov, můžeme lehce zjistit, která klíčová slova jsou jak frekventovaná a na která bude jak složité optimalizovat. Následně si pak můžeme do začátku optimalizace vybrat ty méně náročná a až se povede optimalizovat na tyto slova, tak postupně přidávat další složitější fráze.

Častá vs. vzácná klíčová slova

28.12.2011, 08:00:14

Optimalizovat můžeme na dvě varianty klíčových slov. Buď optimalizujeme pro malý počet velmi atraktivních klíčových slov nebo optimalizujeme na velký počet v celku nezajímavých slov. V praxi jsou obě varianty často kombinovány.

Nevýhodou velmi atraktivních slov je fakt, že na ně optimalizuje mnoho konkurenčních webů a pro malý a nový web je velice složité dostat se tak na přední místa výsledku vyhledávání. Výhodou je skutečnost, že přes takové klíčové slovo je možné získat mnoho návštěvníků, pokud se nám podaří dostat na přední místa ve výsledku vyhledávání.

Naopak klíčová slova, která jsou minimálně zajímaví, je zase velmi snadné se dostat na první místo výsledku vyhledávání. Často stačí pouze dobře optimalizovat text stránky a není ani třeba budovat nějaký kvalitní linkbuilding. Nevýhodou je často fakt, že taková slova nejsou příliš hledaná a proto i umístění na prvním míste ve výsledku hledání nám nepřivede příliš mnoho návštěvníků na web.

Cílem všech komerčních stránek je prodat službu nebo produkt. Proto taková optimalizace komerčních stránek by neměla být zaměřena na kvantitu příchozích návštěvníků, ale na jejich kvalitu a relevantnost k dané stránce, tzn. měřítkem by měl být konverzní poměr prodejů než zvýšení návštěvnosti.

Příklad: Dotaz na Škoda je mnohem populárnější a konkurence schopnější než dotaz na Škoda Octavia 1.9TDI (přesný název automobilu). Nicméně druhý dotaz je pro prodejce automobilů mnohem cennější, protože uživatel hledá přesný název, asi má zájem se o voze něco dozvědět nebo si jej koupit. Z toho je zřejmé, že přesné cílení na méně frekventované fráze přivede na web mnohem méně, ale o to více cílených uživatelů, tzn. přivede uživatele, kteří mají větší pravděpodobnost, že u obchodníka nakoupí.

Výběr klíčových slov

27.12.2011, 08:00:44

Výběr klíčových slov by měl být jako první, než začneme cokoliv jiného. Od správného výběru se odvíjí celkový úspěch i neúspěch optimalizace. Měli bychom mít seznam klíčových slov a frází, na které budeme web optimalizovat. Tato klíčová slova se pak musíme snažit začleňovat do textů stránek. Pro definici klíčových slov je vhodné využít analytické online nástroje, které jsou volně k dispozici. Dále je třeba si uvědomit, že vyhledávače neposkytují informace o frekvenci vyhledávání dotazů na takováto klíčová slova.

Dále je vhodné analyzovat konkurenční stránky a podívat se, jaká slovní spojení a klíčová slova používají. Je možné, že tak objevíme další vhodná klíčová slova pro naše stránky.