Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Výměna odkazů

01.01.2012, 08:00:27

U výměny odkazů můžeme použít přesně definované popisky odkazu, stejně tak na jakou stránku má odkaz mířit. Oplátkou je, že proti straně umístíme jejich odkaz na našem webu. Bohužel vyhledávače nemají takovéto výměny odkaz rádi a snaží se je odhalit a ignorovat. Proto je třeba mít na zřetel několik jednoduchých a jasných pravidel, jak takové výměny odkazů dělat. Proti tomu je výměna odkazů stále velmi účinný způsob, jak zvýšit popularitu stránek a dostat se na lepší místa ve výsledcích vyhledávání.

Je třeba vyměňovat odkazy s tematicky podobnými weby. Výměna odkazů s náhodně vytipovaným webem je nežádoucí a spíše kontraproduktivní.

Před výměnou je třeba se ujistit, že odkaz bude umístěn na dobrém místě. To znamená, že stránka by měla mít přiměřenou hodnotu PageRanku (3-5, případně více), musí být k dispozici pro indexování vyhledávači, musí mít odpovídající počet odkazů na stránce, aby to odpovídalo pravidlům viz vnitřní vlastnosti stránek při optimalizaci.

Je třeba nevytvářet velké odkazová místa, tzv. farmy odkazů. Možná zní lákavě udělat na stránce katalog odkazů a získat tak velký prostor pro výměnu. Nicméně žádný webmaster nebude mít zájem vyměňovat odkaz s takovýmto katalogem. Proto je třeba k výměně odkazů přistupovat zodpovědně. Je třeba si uvědomit, že potřebujeme vyměnit co nejvíce kvalitních odkazů, tzn. měla by se dát předost kvalitě před kvantitou.

Je vhodné také pro odkazy vytvořit samostatnou stránku, která bude mít patřičnou hodnotu PageRanku. Tak aby tato stránka byla atraktivní pro výměnu odkazů. Na takové stránce by nemělo být více jak cca 50 odkazů, jinak by se mohlo stát, že vyhledávač neoindexuje celou stránku a některé odkazy bude ignorovat.

Vyhledávač sledují vzájemné vazby mezi stránkami. Proto je vhodné se snažit o trojcestnou výměnu odkazů. To je, že na náš web číslo 1 se umístí odkaz na web číslo 2, ale na webu číslo 2 bude odkaz na náš jiný web číslo 3. Běžně se odkazuje z webu 1 na web 2 a pak zpět z webu 2 na web 1, nicméně zde je pak jasná souvislost mezi odkazy a vyhledávače je pak mohou detekovat jako vzájemnou výměnu. Proto je lepší trojcestná výměna, kde je složitější najít vzájemnou souvislost.

Výměnu je třeba dělat s pečlivostí a ideálně mít nástroj na kontrolu zpětných odkazů. Důvodem je, že mnoho webmasterů rádi vymění odkazy, ale po týdnu nebo měsíci náš odkaz odstraní. Přitom u náš jejich odkaz je umístěn stále podle původní dohody. Existuje mnoho nástrojů, které existenci zpětných odkazů ověřují, pravidelně kontrolují a v případě potíží zašlou informativní email.

Open Directory Project

26.12.2011, 08:00:14

DMOZ katalog (www.dmoz.org) nebo Open Directory Projekt je největší katalog na internetu, navíc existuje mnoho jeho kopií. Pokud se podaří stránku do katalogu přidat, pak to pro web má velký význam, protože takovýto odkaz má velkou váhu pro vyhledávače.

Nicméně je třeba si říct, že není vůbec lehké do DMOZ katalogu přidat novou stránku. Takový odkaz se v katalogu může objevit během několika dní, ale také během několika měsíců. Pokud se odešle stránka a jsou vyplněny všechny údaje správně, pak by se stránka v katalogu měla určitě objevit. Pokud se neobjeví v deklarované lhůtě, je dobré zkusit se obrátit na administrátora dané kategorie s otázkou, proč se stránka v katalogu ještě nezobrazila. Žádné záruky ani pravidla na zobrazení stránek v katalogu neexistují, ale takový dotaz může přidání stránky leckdy pomoci. DMOZ katalog je zdarma a pro všechny weby, včetně komerčních stránek.

Nejčastějším důvodem zamítnutí vložení stránky do katalogu je porušení pravidel katalogu. Proto je dobré si je před vložením webu prostudovat a předejít tak zbytečným komplikacím. Na druhou je třeba si říct, že mít web v takovémto katalogu je fajn a žádoucí věc, ale nikoliv nutností či povinností. Nezoufejme pokud se nám web do takového katalogu nepodaří přidat nebo jestli jeho přidání trvá déle než se očekávalo.¨

Katalogy

25.12.2011, 08:00:18

Na internetu je mnoho katalogů, které obsahují odkazy na nejrůznější stránky, řadí je podle témat, podle kategorií apod. Nicméně do takovéhoto katalogu je třeba si svoje stránky registrovat, katalog si stránky sám nepřidává.

Takovýto katalog může být zdarma nebo za poplatek, případně mohou požadovat za umístění do katalogu zpětný odkaz ze stránek, které do katalogu zařadí. Počet návštěvníků takovýchto katalogů většinou není nijak velký, takže nelze očekávat ani velké množství návštěv stránek z takového katalogu. Nicméně z pohledu SEO je to zvýšení počtu odkazů na stránky a to může mít pozitivní dopad pro vyhledávače, které mohou takové stránky potom lépe umísťovat do výsledku vyhledávání.

Důležité je, aby katalog na stránky odkazoval přímo. Jinak to z pohledu SEO nemá příliš význam. Mnoho katalogů totiž na výslednou stránku odkazuje přes různé skripty a redirect stránky, tzn. že místo odkaz na web se v katalogu zobrazuje adresa katalogu s nějakým identifikačním údajem a až když na danou adresu návštěvník klikne, tak potom jej katalog přesměruje na výslednou stránku. Z principu fungování to je funkční model, z pohledu SEO nikoliv, protože vyhledávače si oindexují tu adresu s přesměrováním a odkaz na vás se nijak nedozví a tak si jej ani nemohou nijak zaindexovat. Mít tedy web zaregistrovaný v takovémto katalogu je z pohledu SEO úplně zbytečné.

Další katalogy na které je třeba si dát opravdu velký pozor jsou tzv. FFA (free for all). Tyto katalogy jsou automaticky publikované odkazy vztahující se k jakémukoliv tématu. Takovéto katalogy jsou většinou naprosto ignorovány ze strany vyhledávačů a z pohledu SEO webu spíše ublíží a snáze jej vystaví k penalizaci. Jediné co nás od registrace do takovéhoto katalogu čeká je nárůst nevyžádané pošty. Což je defakto hlavní cíl FFA katalogů.

Také je dobré upozornit, že kvalitních katalogů je na internetu v řádu stovek. Pokud nějaký SEO expert slibuje automatickou registraci na tisíce katalogů po celém světe, z největší pravděpodobností půjde především o registraci právě do FFA katalogů a podobných zdrojů. Určitě by se měla registrace do katalogů dělat ručně nebo maximálně poloautomaticky. Je třeba znát do jakých katalogů se bude web registrovat a před samotnou registrací si takové katalogy projít a zvážit, jestli je pro nás registrace v danou chvíli vůbec zajímavá. Každý odkaz má svoji váhu a svoji hodnotu, proto je třeba i před samotnou registrací si říct, jaký přínos taková registrace pro daný web bude mít a dle toho do katalogu web registrovat nebo neregistrovat.

V každém případě od registrace do katalogů nečekejme žádné výrazné navýšení návštěvnosti, primárním důvodem registrace je zpětný odkaz a zvýšení hodnoty webu pro vyhledávače. Tato užitečná SEO možnost je k dispozici pro každého a nevyžaduje příliš mnoho času a nákladů, takže to nelze při propagaci webu přehlížet.

Tiskové zprávy, zpravodajské kanály, novinky

24.12.2011, 08:00:12

Pokud nezvládáme psát dobré texty, lze si snadno najmout copywritera. Takový člověk je schopen levně a efektivně napsat požadované texty na dané téma. Na internetu existuje mnoho zdrojů, které vydávají tiskové zprávy a novinky na různá témata. Umístěním článku na takovéto stránky lze snadno získat zpětný odkaz na naše stránky.

Je třeba se podívat na stránky, které se zabývají podobnými tématy jako naše stránky a nejsou v přímé konkurenci. Zde je pak možné umístit odkaz na naše tiskové zprávy či novinky. Na své stránky zde můžeme taky odkazovat v diskuzích apod. Také je možné se zkusit obrátit na majitele takových stránek a zkusit se domluvit na zveřejnění článku o vašem produktu apod.

Také je vhodné v každém článku nepatrně změnit zpětný odkaz. Vyhledávače nemají rádi, pokud jsou odkazy identické. Proto je vhodné každý odkaz nepatrně upravit, aby obsahoval jiná klíčová slova nebo jejich modifikace, případně aby odkazoval na konkrétní produkt nebo podstrání a ne pouze na hlavní stránku webu.

Mikroweby

23.12.2011, 08:00:01

Mikro weby nebo mikrostránky mají za úkol podporovat naši hlavní stránku. Takovéto podpůrné stránky jsou pak ideální pro odkazování na jednotlivé články a témata. Vývoj by neměl být nijak drahý a z dlouhodobého hlediska se zajisté vyplatí. Je třeba si však takovou tvorbu mikrowebů a stránek dobře naplánovat a stanovit si co od toho budeme očekávat.

Jednak to může být zvýšení návštěvnost, jednak zajištění si reklamy na vlastní produkty a služby a jednak získání zpětných odkazů. Aby toho bylo možné dosáhnout, tak i taková mikrostránka musí splňovat určitá kritéria a být kvalitní. Největší chybou jsou farmy stejných mikrostránek, které pak vyhledávače spíše ignorují a považují za tvz. doorway.

Vyhledávačům se nelíbí duplicita ani velmi podobný obsah. Proto by každá taková mikrostránka měla obsahovat jedinečný obsah a mít i odlišný zdrojový kód / HTML šablonu. Navíc i mikrostránky by se měli pravidelně aktualizovat, aby byly pro vyhledávače zajímavé a atraktivní. Nejlepší je vymyslet několik mirkostránek a každou zaměřit na odlišné klíčové slovo a na to slovo pak takovou stránku optimalizovat a budovat. Defakto se nejedná o nic jiného než o další naše webové stránky, pouze úzce zaměřené na konkrétní slovo. Kdy výsledná stránka by měla generovat zpětné odkazy a případně i dobrou návštěvnost na náš hlavní web nebo e-shop.

Pokud budeme mít dostatek sil a kreativity, tak je možné vytvořit i tisíce podpůrných stránek. Pak je ale vhodné nastavit si celkovou strategii a navíc i najmout nějaké copywritery, kteří budou psát originální obsah.