Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Google Url builder

29.01.2012, 08:00:20

Pro lepší sledování a vyhodnocování kampaní a vůbec jakýchkoli odkazů je možné k odkazu vždy přidat několik specielních parametrů. Tyto parametry umí Analytics zpracovat zvlášť a připravit pro nás další sadu analytických údajů.

Můžeme tak snadno nadefinovat parametry pro PR články, pro odkazy v diskuzích, pro partnerské odkazy, pro bannery, inzeráty atd. Prostě pokud budeme budovat zpětné odkazy, bude nás zajímat nejen jejich kvalita, ale i užitek. Stejně tak pokud budeme tvořit články za účelem propagace, tak nás bude zajímat, kolik čtenářů si článek přečetlo a kolik ve finále přišlo právě díky tomu články na naše stránky. Tyto analytické údaje nám pak mohou napovědět, jaká téma jsou více čtená a jaká témata uživatele nejvíce zajímá a z kterých jsou největší konverze.

Na základě toho všeho pak budeme mít jasnější představu o tom, kde se nám vyplatí inzerovat, jaká témata psát a propagovat a z jakým typem serverů se snažit měnit nebo kupovat odkazy.

Abychom takové parametry dobře nastavili, tak má služba Analytics přímo nástroj, který se jmenuje Url builder, kde stačí zadat cílovou Url, název kampaně, název zdroje a název reklamy a výsledkem bude upravená Url se všemi parametry.

Google Analytics – E-shop

28.01.2012, 08:00:38

V Analytics je možné při vytvoření profilu, který bude sledovat naše stránky nastavit parametr, že se jedná o e-shop. V takovém případě budou možné nastavit několik dalších parametrů včetně měny obchodu. Dále pak u měřícího kódu je v okamžiku potvrzení objednávky možné poslat do Analytics údaje jaký produkt byl zakoupen, za jakou cenu a v jakém množství. Pokud všechny tyto údaje dobře nastavíme, pak získáme vynikající analytický nástroj našeho e-shopu.

Je možné tak detailně sledovat uživatele od vstupu na naše stránky až po zakoupení produktu. Je možné vysledovat, kde uživatelé nejčastěji odejdou, kde ukončí předčasně proces objednávky apod. To vše nás může upozornit na chyby, které se z našeho pohledu mohli zdát jako konkurenční výhoda, ale z pohledu zákazníků může jít o fatální uživatelskou překážku. Takové informace pro nás mohou být velice cenné a díky nim pak můžeme dosáhnout i dvojnásobných obratů.

Další informace, které získáme u jednotlivých objednávek je, z jakého webu kupující přišel, z jaké reklamní kampaně, na jaké klíčové slovo apod. To vše lze následně vyhodnotit a úspěšné kanály podpořit a ty neúspěšné naopak utlumit.

Google Analytics – Míra opuštění

27.01.2012, 08:00:47

Jeden z důležitých ukazatelů poskytnutých statistik je míra opuštění. Je to procentuální vyjádření návštěv jedné stránky při které uživatel odešel ze stránky resp. z celého webu hned při vstupu na tuto stránku. Lidsky to znamená, že uživatel odešel z webu hned, jak na něj přišel. Nepodíval se na žádnou další stránku, ale rovnou se vrátil zpět, odkud na naše stránky přišel.

Tento ukazatel říká, jak kvalitní byl návštěvník, resp. jak kvalitní byl obsah, který uživatel dostal a jaký hledal. Pokud je míra opuštění vysoká, znamená to, že uživatel nenašel co hledal na dané klíčové slovo a tudíž ihned ze stránky odešel. Čím je míra opuštění menší, blížící se k nule, tím zajímavější naše stránky jsou a tím více uživatelů zůstalo a začalo si je číst nebo prohlížet nebo provedli konverzi.

Míru opuštění můžeme snížit tím, že stránky budou obsahovat to co nabízíme v inzerátech nebo to o čem píšeme v titulku stránky a v na jaká klíčová slova stránky optimalizujeme.

Google Analytics

26.01.2012, 08:00:16

Jeden z mnoha produktů společnosti Google je i analytický nástroj Analytics. Tato služba je zdarma a je velice populární, protože je schopna přehlednou formou poskytovat kvalitní data o našem webu a zejména pak o jeho návštěvnících a o tom jak se na takovém webu chovají.

Analytics zejména poskytuje informace o tom, jak lidé přicházejí na náš web, jestli přímo, přes odkaz nebo z vyhledávačů. Jak jej využívají a co můžeme zlepšit, pro lepší komfort našich návštěvníků. Tyhle všechny informace nám velice pomáhají k optimalizaci webu a jeho návratnosti, tj. aby naše inzerce byla co nejlépe cílena a využita, pak je potřeba umět dobře analyzovat příchozí návštěvníky a jejich chování. Zejména tím lze dosáhnout lepších konverzí a více vydělávat.

Nástroje

03.01.2012, 08:00:57

V oblasti SEO existuje mnoho nástrojů, které nám mohou usnadnit mnoho práce a zlepšit tak kvalitu samotné optimalizace.

Monitoring ranků: takovýto nástroj má jediný cíl a to monitorovat PageRank a další ranky dané stránky a nabízet graf vývoje těchto hodnot v čase. Pro naše projekty je vhodné sledovat, jak renaky rostou. Pro stránky, kde máme umístěny zpětné odkazy je vhodné sledovat, zda ranky neklesají a nemůžou nám takové odkazy naopak ublížit.

Monitoring pozic: nástroj pro sledování jak si námi optimalizované stránky vedou u vyhledávačů na optimalizovaná i jiná klíčová slova. Je dobré sledovat, jak na určitá klíčová slova obsazuje optimalizovaný web výsledky ve vyhledávání. To je většinou jedno důležité měřítko pro hodnocení úspěšnosti optimalizace. Jestli se podařilo na vybraná klíčová slova dosáhnout prvních pozic nebo alespoň prvních stránek.

Monitoring zpětných odkazů: pokud generujeme desítky zpětných odkazů za měsíc, pak při tak velkém množství určitě ztratíme přehled kde je jaký odkaz umístěn, jestli šlo o výměnu odkazů, jestli byl odkaz zakoupen a za jakou cenu apod. Navíc je třeba pravidelně kontrolovat, zda je odkaz funkční a stále nasazen. To všechno je možné dělat automaticky pomocí vhodného nástroje a pokud dojde k nečekané situaci, budeme o ní informování např. pomocí emailu.

Návrh klíčových slov: existují nástroje, které nám pomohou navrhnout vhodná klíčová slova. Jednak samotný vyhledávač má většinou nástroj, který dokáže taková klíčová slova navrhnout dle četnosti hledanosti apod. statistických dat, které zná pouze vyhledávač. Nicméně taková slova je pak třeba analyzovat z několika dalších pohledů a to je velice časově náročné, pokud by se to mělo vše dělat ručně. Proto je vhodné na návrh klíčových slov opět využít nějaký vhodný nástroj.

Log a HTML analýza: každá stránka by měla být validní, měla by obsahovat správnou hustotu klíčových slov atd. To vše lze analyzovat ještě před spuštěním projektu. Následně je pak navíc vhodné analyzovat přístupy a chování návštěvníků a k tomu nám slouží nástroje, které umí analyzovat logy přístupů. Tohle vše lze opět zvládnout pomocí volně dostupných prostředků, které pro základní optimalizaci plně dostačují.