Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Meta tag Keywords

11.12.2011, 08:00:07

Tento metatag byl původně určen k definici klíčových slov pro stránku. Dnes je však velice málo používán ze strany vyhledávačů, protože vyhledávače si umí analyzovat stránku sami. Tento metatag by měl obsahovat důležitá klíčová slova, která jsou obsažena na stránce. Vyhledávače mohou tento tag v budoucnu přestat ignorovat a pak tím mohou stránky získat značný náskok. Nicméně dnes to není z pohledu SEO důležité.

Meta tag Description

10.12.2011, 08:00:07

Tento tag slouží ke krátkému popisku stránky. Z pohledu SEO tento popisek nemá významný vliv na umístění ve výsledku vyhledávání. Nicméně většina vyhledávačů včetně Google zobrazuje informaci z tohoto tagu právě ve výsledku vyhledávání, pokud je tento tag na stránce a jeho obsah odpovídá obsahu stránky.

Zkušenosti ukazují, že vysoká pozice ve výsledku vyhledávání není vždy zárukou velkého množství návštěvníků. Například pokud bude naše konkurence níže ve výsledcích vyhledávání, ale bude mít mnohem lepší a zajímavější popisek u tohoto výsledku vyhledávání, pak návštěvník raději zvolí odkaz na konkurenci než odkaz na nás. Z toho je patrné, že je třeba mít tento metatag dobře vyplněn. Text by měl být struční, ale informativní a atraktivní. Navíc by měl ideálně obsahovat i klíčová slova obsažená na dané stránce.

ALT popisek obrázků

09.12.2011, 08:00:29

Každý obrázek by měl obsahovat alternativní popisek, který lze nastavit pomocí atributu ALT. Tento text se zobrazí, pokud prohlížeč nedokáže obrázek zobrazit, nepodaří se mu obrázek stáhnout nebo pokud má uživatel obrázky vypnuté. Vyhledávače si tuto hodnotu ukládají, ale je otázkou, jestli má vliv na zvýšení page ranku a celkového výsledku umístění ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledávač Google bere v potaz ALT popisek obrázků, pokud se jedná o odkaz na jiné stránky. Ostatní popisky pravděpodobně ignoruje. Z pohledu použitelnosti webu je správné, aby každý obrázek obsahoval popisek. Z pohledu SEO je otázkou jak moc je to relevantní informace, ale předpokládá se, že by to nemělo mít pro SEO žádný velký význam.

Klíčová slov v odkazech

08.12.2011, 09:00:46

Z pohledu SEO je to opět velice jednoduché pravidlo. Každý odkaz by měl obsahovat v textu klíčové slovo stránky na kterou odkazuje v rámci webu. Klíčová slova v odkazech určitě mírně zvyšují hodnotu page renaku.

Tag Title

08.12.2011, 08:00:09

To je jeden z nejdůležitějších tagů pro vyhledávače a proto by se toho mělo patřičně využít při SEO optimalizaci. V tomto tagu by měla být obsažena hlavní klíčová slova pro danou stránku. Odkazy na stránky ve výsledku vyhledávání budou pravděpodobně obsahovat text, který bude v tomto tagu uveden. Takže tento tag se dá řít, že funguje jako jakási vizitka pro danou stránku. Často je tedy obsah tagu TITLE první informací pro uživatele, kterou se o stránce dozví. To je důvod proč by vedle klíčových slov měl tag TITLE obsahovat i informační a atraktivní obsah. Je potřeba, aby byl uživatel zaujat a nucen na takový odkaz kliknout a dostlat se tak na naše stránky. Většinou by obsah tagu TITLE neměl být delší než cca 60-80 znaků, delší text nemá smysl, protože jej pravděpodobně vyhledávače stejně ignorují.

Formátování textu

07.12.2011, 08:00:26

Vyhledávače věnují zvláštní pozornost textům, které jsou na stránce nějak zvýrazněny nebo formátovány.

Doporučujeme používat klíčová slova v nadpisech (záhlavích), které jsou formátovány pomocí tagů H1 a H2 (první dva nadpisy jsou nejvíce účinné). Samotné nastylování vzhledu je v dnešní domě možné vyřešit elegantně pomocí CSS. Takže nic nebrání v používání těchto tagů.

Další zvýraznění je pomocí tagu STRONG, který by se měl používat k zvýraznění klíčových slov, nikoliv k zvýraznění celých vět. Navíc by se měl používat právě tak STRONG a nikoliv jak se často používá tag B.

Umístění klíčových slov na stránce

06.12.2011, 09:00:52

Velice jednoduché pravidlo z pohledu SEO. Čím blíže je klíčové slovo nebo klíčová fráze začátku dokumentu, tím větší má význam pro vyhledávače.

Hustota klíčových slov

06.12.2011, 08:00:10

Hustota klíčových slov na stránce je míra relativní četnosti slov v textu vyjádřená v procentech. Například, pokud je specifické slovo použito 5x na stránce, která obsahuje 100 slov, pak hustota klíčového slova je 5%. Je-li hustota klíčového slova velmi nízká, pak vyhledávače takové slovo téměř ignorují. Je-li naopak hustota příliš vysoká, pak může vyhledávač takovou stránku považovat za SEO spam. Což by znamenalo, že stránka bude penalizována a její pozice ve výpise výsledků vyhledávání bude snížena.

Optimální hustota klíčových slov na stránce je okolo 5 až 8 procent. V případě klíčových frází by se měla počítat hustota na jednotlivá klíčová slova a nikoliv fráze. V praxi se pohybuje hustota klíčových slov někde okolo 7-10% a nezaznamenali jsme nějaké zásadní negativní důsledky. Nicméně to není nutné a může to snižovat čitelnost obsahu stránky z pohledu uživatele.

Počet klíčových slov na stránce

05.12.2011, 08:00:16

Klíčová slova musí být použita nejméně tři až čtyřikrát v textu na jedné stránce. Horní hranice závisí na celkové velikosti textu na stránce. Čím větší je stránka, tím více opakování klíčových slov může na stránce být. Pokud máme více klíčových slov, pak je můžeme vypsat jako tzv. klíčovou frázi, kdy se jedná o kombinaci slov skládajících se z několika klíčových slov.

Nejlepší výsledky z pohledu SEO dosáhneme, pokud je klíčové slovo použité několikrát v textu a je vždy přesně ve stejném tvaru a pořadí. Kromě toho by všechny slova fráze měly být několikrát použity i samostatně v ostatních textech. Také by měl být nějaký rozdíl / rozptyl v poštu znaků mezi každým opakujícím se slovem.

Vezměme si příklad. Předpokládejme, že jsme optimalizovali stránky pro výraz „SEO optimalizace“. Pak by bylo dobré, aby na stránce byl použit tento výraz cca 7krát, dále aby v jiných částech textu bylo cca 5x použito slovo „SEO“ a v jiných částech pak cca 3x použito slovo „optimalizace“. Čísla zde jsou uvedena čistě orientačně, ale v principu ukazují obecně myšlenku SEO.

Množství textu na stránce

04.12.2011, 08:00:05

Každá stránka by se měla skládat z několika odstavů textu, jen tak je pravděpodobné, že se dostane na přední příčky ve výsledcích vyhledávání. Vyhledávače mají rádi stránky, které mají vysoký informační obsah. Obecně platí, že bychom se měli snažit v rámci zájmu z pohledu SEO, aby každá stránka obsahovala text o cca 500 – 300 slov, což odpovídá cca 2 až 20 tisíce znakům.

Viditelnost stránky ve výsledcích vyhledávání se zvyšuje z množstvím textu, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že stránku vyhledávač bude zobrazovat na více vyhledávaných dotazů. To může mít za následek nárůst velkého počtu návštěvníků.