Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Ban za výměnu odkazů

11.01.2012, 08:00:01

Je to jedna z nejstarších metod optimalizace, nicméně dnes už je značně neefektivní a vyhledávače ji umí lehce odhalit. Pokud se rozhodneme budovat si zpětné odkazy a jsme ochotni vynaložit nemalé prostředky za nakoupení těchto zpětných odkazů, pak je lepší se výměně zcela vyhnout. Pokud už jsme přesvědčeni, že by pro nás výměna byla dobrá, pak už si dejme záležet a udělejme tzv. trojcestnou výměny. My budeme odkazovat z našeho webu A na web B a web C bude odkazovat na náš web A. Toto je ideální varianta, kdy není dohádatelné vzájemné propojení. Případně je možnost kruhově to propojit, kdy navíc web B bude mířit na web C. Ale zde už je možné dohledat souvislosti. Výměna, že náš web A míří na web B a web B pak odkazuje na náš web A je prakticky cestou k penalizaci. Tuto výměnu vyhledávače velice snadno analyzují a v lepším případě takové odkazy ignorují. V horším dostaneme ještě penalizaci.