Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Google Url builder

29.01.2012, 08:00:20

Pro lepší sledování a vyhodnocování kampaní a vůbec jakýchkoli odkazů je možné k odkazu vždy přidat několik specielních parametrů. Tyto parametry umí Analytics zpracovat zvlášť a připravit pro nás další sadu analytických údajů.

Můžeme tak snadno nadefinovat parametry pro PR články, pro odkazy v diskuzích, pro partnerské odkazy, pro bannery, inzeráty atd. Prostě pokud budeme budovat zpětné odkazy, bude nás zajímat nejen jejich kvalita, ale i užitek. Stejně tak pokud budeme tvořit články za účelem propagace, tak nás bude zajímat, kolik čtenářů si článek přečetlo a kolik ve finále přišlo právě díky tomu články na naše stránky. Tyto analytické údaje nám pak mohou napovědět, jaká téma jsou více čtená a jaká témata uživatele nejvíce zajímá a z kterých jsou největší konverze.

Na základě toho všeho pak budeme mít jasnější představu o tom, kde se nám vyplatí inzerovat, jaká témata psát a propagovat a z jakým typem serverů se snažit měnit nebo kupovat odkazy.

Abychom takové parametry dobře nastavili, tak má služba Analytics přímo nástroj, který se jmenuje Url builder, kde stačí zadat cílovou Url, název kampaně, název zdroje a název reklamy a výsledkem bude upravená Url se všemi parametry.

Google Analytics – E-shop

28.01.2012, 08:00:38

V Analytics je možné při vytvoření profilu, který bude sledovat naše stránky nastavit parametr, že se jedná o e-shop. V takovém případě budou možné nastavit několik dalších parametrů včetně měny obchodu. Dále pak u měřícího kódu je v okamžiku potvrzení objednávky možné poslat do Analytics údaje jaký produkt byl zakoupen, za jakou cenu a v jakém množství. Pokud všechny tyto údaje dobře nastavíme, pak získáme vynikající analytický nástroj našeho e-shopu.

Je možné tak detailně sledovat uživatele od vstupu na naše stránky až po zakoupení produktu. Je možné vysledovat, kde uživatelé nejčastěji odejdou, kde ukončí předčasně proces objednávky apod. To vše nás může upozornit na chyby, které se z našeho pohledu mohli zdát jako konkurenční výhoda, ale z pohledu zákazníků může jít o fatální uživatelskou překážku. Takové informace pro nás mohou být velice cenné a díky nim pak můžeme dosáhnout i dvojnásobných obratů.

Další informace, které získáme u jednotlivých objednávek je, z jakého webu kupující přišel, z jaké reklamní kampaně, na jaké klíčové slovo apod. To vše lze následně vyhodnotit a úspěšné kanály podpořit a ty neúspěšné naopak utlumit.

Google Analytics – Míra opuštění

27.01.2012, 08:00:47

Jeden z důležitých ukazatelů poskytnutých statistik je míra opuštění. Je to procentuální vyjádření návštěv jedné stránky při které uživatel odešel ze stránky resp. z celého webu hned při vstupu na tuto stránku. Lidsky to znamená, že uživatel odešel z webu hned, jak na něj přišel. Nepodíval se na žádnou další stránku, ale rovnou se vrátil zpět, odkud na naše stránky přišel.

Tento ukazatel říká, jak kvalitní byl návštěvník, resp. jak kvalitní byl obsah, který uživatel dostal a jaký hledal. Pokud je míra opuštění vysoká, znamená to, že uživatel nenašel co hledal na dané klíčové slovo a tudíž ihned ze stránky odešel. Čím je míra opuštění menší, blížící se k nule, tím zajímavější naše stránky jsou a tím více uživatelů zůstalo a začalo si je číst nebo prohlížet nebo provedli konverzi.

Míru opuštění můžeme snížit tím, že stránky budou obsahovat to co nabízíme v inzerátech nebo to o čem píšeme v titulku stránky a v na jaká klíčová slova stránky optimalizujeme.

Google Analytics

26.01.2012, 08:00:16

Jeden z mnoha produktů společnosti Google je i analytický nástroj Analytics. Tato služba je zdarma a je velice populární, protože je schopna přehlednou formou poskytovat kvalitní data o našem webu a zejména pak o jeho návštěvnících a o tom jak se na takovém webu chovají.

Analytics zejména poskytuje informace o tom, jak lidé přicházejí na náš web, jestli přímo, přes odkaz nebo z vyhledávačů. Jak jej využívají a co můžeme zlepšit, pro lepší komfort našich návštěvníků. Tyhle všechny informace nám velice pomáhají k optimalizaci webu a jeho návratnosti, tj. aby naše inzerce byla co nejlépe cílena a využita, pak je potřeba umět dobře analyzovat příchozí návštěvníky a jejich chování. Zejména tím lze dosáhnout lepších konverzí a více vydělávat.

Google PageRank – Praktické využití

25.01.2012, 08:00:43

V současné době není PageRank tak jak jej popisuje matematická definice používán přímo v algoritmech Google. Protože takovýto model preferuje množství a kvalitu zpětných odkazů, ale zcela ignoruje texty odkazů a informační obsah odkazujících stránek. Přesto tyto ukazatele jsou v dnešní době velice důležité pro hodnocení stránek a proto jsou také v novějších algoritmech Google zohledněny. Tzn. že Google sice řadí stránky podle PageRanku, ale také zdůrazňuje a preferuje stránky se souvisejícím obsahem s podobnými tématy a motivy. Přesná definice tohoto algoritmu je známá pouze vývojářům.

Z pohledu SEO je možné změřit PageRank pro každou stránku například pomocí toolbaru. Je třeba si ale uvědomit, že získáme pouze hodnotu v rozsahu 0 až 10 a že to není přesná hodnota PageRanku, ale pouze logaritmické měřítko této hodnoty.

Pro příklad, každá stránka má skutečnou hodnotu PageRanku, kterou zná pouze vyhledávač. Pro odvození zobrazení této hodnoty v toolbaru se pak tedy použije rozsah v rozmezí 0 až 10 v logaritmickém měřítku takto: skutečný PageRank, který je 1-10 se zobrazí jako 1, 10-100 jako 2, 100-1000 jako 3, 1000-10000 jako 4 atd.

Což znamená, že rozsah zobrazení v toolbaru není pro každou hodnotu stejný a dostat se z hodnoty 1 na 2 je velice jednoduché oproti zvýšení hodnoty 7 na hodnotu 8.

V praxi se pak PageRank používá zejména k těmto účelům:

1) Rychlá kontrola popularity stránek. PageRank neposkytuje přesné informace o poštu odkazujících stránek apod. Ale pro rychlou představu jestli jsou stránky zajímavé a vyhledávač je upřednostňuje takovýto rozsah stupnice 0-10 plně dostačuje. Z pohledu SEO je to cenná informace, pokud se budují zpětné odkazy, protože hned na první pohled je zřejmé, zda na dané stránce pro nás bude mít odkaz nějaký pozitivní dopad. U většiny stránek lze dosáhnout hodnoty PR 4-5, to je typická hodnota dobrých stránek. Pokud má stránka PR 6, jde o velice populární stránku a pokud se nám takový PR podaří dosáhnout, pak si můžeme s pohledu SEO gratulovat k perfektně odvedené práci. Proti tomu PR 8,9,10 je defakto nereálné dosáhnout pro běžné stránky. Tyto hodnoty mají stránky nadnárodních korporací jako je Google, Microsoft, univerzity apod.

2) Hodnocené konkurenceschopnosti na dotazy při vyhledávání. PageRank nemá přímý vliv na žebříček výsledků vyhledávání, ale pokud si zadáme do vyhledávače klíčové slovo, na které jako první výsledku budou odkazy na stránku, které mají PR 6-7, je velice pravděpodobné, že se nám na přední místa na toto klíčové slovo nepodaří dostat stránky, které mají PR 4.

Také je velice důležité si uvědomit, že hodnoty PageRanku, které se zobrazují v toolbaru jsou přepočítávány pouze několikrát do roka. Takže vlastně toolbar nám zobrazuje zastaralé informace a samotné výsledky vyhledávání se řídí aktuálními hodnotami, které budou veřejné opět až za několik měsíců. Bohužel jinou možnost jak získat informaci o kvalitě stránek pro daný vyhledávač nemáme, takže je potřeba se s touto skutečností z pohledu SEO naučit pracovat.

Tak jak funguje PageRank a toolbar pro vyhledávač Google, fungují tyto nástroje i pro ostatní vyhledávače, vesměs jsou všude stejné principy, pouze každý vyhledávač má jiný vnitřní algoritmus, tak jak si myslí, že je schopen nejlépe odpovídat na dotazy uživatelů.

Google PageRank

24.01.2012, 08:00:38

Společnost Google byla první společností, která začala pro hodnocení relevantnosti výsledků vyhledávání používat váhu příchozích odkazů. Algoritmus pro hodnocení stránek byl pak pojmenován PageRank.

PageRank se vypočítává pro každou stránku zvlášť a přenáší se ze stránky na stránku. Předpokládá se, že uživatel spustí prohlížeč z nějaké výchozí stránky. Pak přejde na další stránku. V každém kroku je možnost, že uživatel stránku zavře prohlížeč nebo opustí stránku, aniž by se vrátil nebo použil nějaký další odkaz. PageRank odhaduje pravděpodobnost této události a hodnotou 0,15 v každém kroku. Pravděpodobnost, že uživatel bude pokračovat v prohlížení stránek přes jeden odkaz dostupný na aktuální stránce je tedy 0,85 za předpokladu, že všechny odkazy jsou si rovny. Pokud uživatel pokračuje v prohlížení z vyhledávače na dobu neurčitou, tzn. nevrátil se zpět k vyhledávání v nějakém reálném čase, tak se předpokládá, že na stránce zůstal. U takové stránky se dá předpokládat, že bude více populární než jiné stránky, kde se uživatel vrátil zpět k vyhledávání.

PageRank webové stránky lze jednoduše definovat jako pravděpodobnost s jakou uživatel může navštívit stránku a jak se mu taková stránka bude líbit. Z toho plyne, že součet pravděpodobností všech webových stránek je přesně jeden, protože uživatel je považován za návštěvníka alespoň jedné webové stránky v každém okamžiku. Pro běžného uživatele není nijak jednoduché pracovat s těmito pravděpodobnostmi, takže je nám PageRank prezentován ve zjednodušené formě jako číselná hodnota mezi nulou a desítkou.

Každá stránka na internetu, i když nemá žádní příchozí odkazy, má na začátku malý PageRank, přesto je větší než nula. U takovéto stránky je malá pravděpodobnost, že se na tuto stránku může uživatel nechtěně dostat.

Každá stránka, která má odchozí odkazy, tak rozděluje svůj PageRank mezi tyto odchozí odkazy na stránce. PageRank této stránky je nepřímo úměrný celkovému počtu odkazů na dané stránce. Čím více odkazů stránka má, tím nižší PageRank se přerozděluje mezi tyto odkazy.

Jak může mít tedy takovýto PageRank vliv a význam pro hodnocení výsledků vyhledávání. Celá definice PageRanku v jednoduchosti říká, že čím více má stránka příchozích odkazů s větším PageRankem, tím relevantnější obsahuje informace pro hledajícího uživatele a tím větší má váhu ve výsledku vyhledávání. Z pohledu SEO je tedy nezbytné, aby na stránky mířili relevantní odkazy ze stránek s co nejvyšším PageRankem. Protože algoritmus PageRanku upřednostňuje ty stránky, které jsou pro něj nejvíce oblíbené.

Indexování webu

23.01.2012, 08:00:00

Než se objeví stránka ve výsledcích vyhledávače, je třeba aby ji vyhledávač zaregistroval a indexoval. Je třeba aby stránku navštívil tzv. robot vyhledávače, aby si stránku analyzoval a následně ji indexoval do databáze vyhledávače. Pokud je stránka v databázi vyhledávače a je tedy indexována, pak je možné ji najít ve výsledcích vyhledávání. V opačném případě o ní vyhledávač nic neví a vlastně ji vůbec nezná, takže o ní nemůže ani nijak informovat.

Většina stránek, které mají desítku až stovku podstránek, jsou obvykle indexovány korektně. Pokud má web tisíce a více podstránek, pak je třeba se indexování pečlivě věnovat a nastavit pravidla tak, aby bylo indexováno co největší množství takových stránek. Obecně je dobré myslet na následující body a pak by nemělo optimalizaci nic bránit.

Pokud máme novou stránku, pak existují stránky vyhledávačů, na kterých je o nové stránce můžeme informovat. Následně vyhledávač pošle na naše nové stránky robota, který si web projde, analyzuje a indexuje co je podle něj vhodné. Tzn. my jsme ti, kdo vyhledávač informuje, že tu existuje nová stránka a že by ji měl vyhledávač indexovat. Vyhledávač stačí informovat pouze o hlavní stránce, zbytek podstránek si robot vyhledávače již dohledá sám.

Druhou cestou jak informovat vyhledávač je získat alespoň jeden zpětný odkaz na nový web. Takový odkaz je možné získat z katalogu, zmínkou v nějaké diskuzi apod. Takto si naše stránky najde vyhledávač sám. Ve většině případů to dostačuje a vyhledávač se o našich stránkách dozví rychleji, než když jej budeme sami informovat. Indexování stránek obvykle trvá od několika dnů až několik týdnů a to v závislosti na vyhledávači a velikosti webu.
Dále bychom se měli snažit, aby byly stránky přizpůsobeny vyhledávačům. Zde je několik doporučení.

Všechny stránky by měly být dostupné z hlavní stránky na maximálně tři kliknutí. Pokud to struktura webu neumožňuje, je třeba vyhledávačům připravit tzv. mapu stránek, která umožní vyhledávačům projít všechny stránky.

Nepoužívejme identifikátory relace, tzn. session, případně další pomocné parametry je třeba taky vynechat nebo omezit. Pokud už se tak stane, je třeba si ověřit, že tím nevzniká duplicitní obsah. Duplicitní obsah snižuje hodnotu obsahu jednotlivých stránek a je to velká škoda.

Také je třeba si uvědomit, že vyhledávač neindexuje celou stránku ale cca prvních 100-200kB textu na stránce. Pokud bude stránka větší, tak ji vyhledávač nemusí vůbec indexovat. Proto by stránky neměly obsahovat více obsahu než je nutné, včetně HTML zdrojového kódu. Ne to je potřeba si dát velice pozor, že stránka není jen viditelný text, ale kompletní zdrojový HTML obsah.

Také je možné ovlivnit chování robotů na webu pomocí souboru robots.txt. V tomto souboru je možné nadefinovat, které stránky se mají indexovat a opačně, které stránky má robot vyhledávače zcela ignorovat.

Databáze vyhledávače je neustále aktualizována, záznamy v ní se proto mění, naše stránky mohou být přidány, ale také mohou zcela zmizet nebo se znovu objevit. To je důvod, proč se někdy počet indexovaných stránek na našem webu může občas lišit. Nejčastějším důvodem pak je nedostupnost samotného webu. Pokud přijde robot na naše stránky a stránky jsou zrovna nedostupné, tak si robot může myslet, že předali existovat a vyřadí je tak ze své databáze.

Čím více mají stránky zpětných odkazů, tím rychleji budou opět indexované. Indexování stránek lze sledovat pomocí různých analytických nástrojů. Např. můžete využít Webmaster Tools od Google.

Měření zisku z PPC

22.01.2012, 08:00:16

Abychom mohli o kampani říct, že byla opravdu úspěšná, je potřeba aby nám přinesla více, než kolik jsme za ni museli utratit. Proto je vhodné takovou návratnost měřit.

Abychom mohli návratnost měřit, je třeba nastavit si konverze. Takové konverze můžeme nastavit na libovolnou akci uživatele. Můžeme si říct, že konverze bude až zaplacená objednávka. Konverze může být také vyplnění a odeslání dotazníku. Stejně tak se konverze může definovat jako přečtení akčního letáku. Z pohledu systému je to pouze naše definice, co za konverzi budeme považovat. Rozhodně bychom měli umět takovou konverzi vyčíslit v penězích, abychom byli schopni porovnat, jestli náklady za inzerci odpovídají vráceným penězům z nových uživatelů.

Pro samotné sledování konverzí nám postačuje umístění specielního kódu na naše stránky do místa, kde se bude konverze započítávat jako provedená. Pokud půjde o objednávku, tak takový kód vložíme do stránky s poděkováním o odeslání objednávky. Případně na stránku s akčním letákem.

Systém dokonce umožňuje nastavit i hodnotu takové konverze, pak přímo v administraci je vidět statistika, které klíčové slovo nebo která reklama kolik stála a také kolik vydělala. Z toho je možné hned udělat závěr, které klíčové slovo nebo která reklama se vyplácí a které nikoliv. Můžeme tak velice snadno zjistit, že některá klíčová slova sice mají velkou úspěšnost, ale generuji minimální zisk. Jiná naopak nemají takovou úspěšnost, ale generují několikrát lepší zisky. Pak je samozřejmě jen na nás, abychom podle toho kampaň optimalizovali.

Měření úspěšnosti PPC

21.01.2012, 08:00:28

Úspěšnost se velice těžko definuje, protože každý má jinou představu o úspěšné kampani a inzerci, každý si stanovuje jiné cíle. Podle několika faktorů však lze říct, jestli je kampaň dobrá či nikoliv.
Úspěšnost můžeme sledovat jak pro klíčová slova, tak pro jednotlivé inzeráty. Vždy je dobré sledovat míru prokliku, tzn. jestli je počet prokliknutí adekvátní počtu zobrazení inzerátu nebo počtu hledání klíčového slova. Tato míra by měla být větší než 1%. Pokud je menší než 1% pak je lepší inzerát nebo klíčové slovo zastavit nebo úplně z kampaně vyřadit a nahradit jiným. Dále je vhodné sledovat stav klíčových slov, zda jsou aktivní a zda se na ně zobrazují inzeráty. Pokud slovu nastavíme maximální limit a slovo bude velice konkurenční, je možné, že takové slovo bude automaticky zastaveno, protože nebude dosahovat na požadované částky, aby se mohlo účastnit aukce. Můžeme tedy zvednout maximální limit nebo je vhodné najít jiná podobná atraktivní spojení, která budou levnější.

PPC a landing page

20.01.2012, 08:00:53

Protože PPC umožňuje velice dobře cílit na uživatele, měl by i uživatel dostat velice přesnou informaci. Je tedy velká chyba, když inzeráty odkazují na hlavní stránku webu.

Vstupní stránka inzerátu by měla být taková stránka, která obsahuje informace shodné s tím, co píše inzerát a na jaké klíčové slovo byl inzerát zobrazen.

Pokud v inzerátu nabízíme velice výhodně novou Škodu Fabii, pak by inzerát neměl směřovat na hlavní stránku auto salonu, ale měl by odkazovat na stránku s nabídkou Fabie nebo na nějakou akční stránku, kde budeme tuto akci promovat.
Další stránka »