Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

SEO audit webu

15.10.2013, 08:54:37

Malý průvodce auditem webu při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Níže uvádím otázky, které si pokládám, když provádím audit webu z pohledu optimalizace. Pokud na všechny otázky klientovi odpovíte, máte výchozí dokument pro dobrou optimalizaci webových stránek.

U každé otázky je vhodné uvést co se otázkou myslí (možná jednotlivé otázky rozepíší příště více detailně :-), shodnotit současný stav a úvést doporučení, tak aby to vše bylo srozumitelné klientovi. (Pokračování textu…)

Optimalizace pro vyhledávače

15.10.2013, 08:13:50

Zde je stručný popis jak postupovat, když optimalizujete stránky pro vyhledávače pro klienty.

1) Nejprve je třeba si udělat přehled o současném stavu stránek. Je dobré mít přístup do statistik, ideálně do Google Analytics. Pokud se inzeruje v některém PPC reklamním systému jako je Sklik nebo Google AdWords, pak je dobré mít přístup i do těchto systémů. Z těchto podkladů si lze udělat přehled o kampaních a klíčových slovech. Zejména pak, která klíčová slova jsou nejčastěji hledaná a která klíčová slova jsou ta nejdražší. Všechny přístupy stačí mít od klienta v režimu pro čtení.

2) Následně se vytvoří analýza klíčových slov a navrhnou se taková slovní spojení, která dávají smysl. Díky optimalizaci klíčových slov se přivedou na stránky noví uživatelé a sníží se celkové náklady na propagaci a marketing. Návrh klíčových slov vychází ze statistik, PPC kampaní, z klíčových slov konkurence a našeptávačů jako je např. Google Keyword Tool.

3) Po prostudování vytvořené analýzy klíčových slov je vhodné se s klientem sejít osobně. Na schůze se vydefinuje na která klíčová slova se bude optimalizovat a v jakém časovém horizontu.

4) Dalším krokem je vypracování SEO auditu. SEO audit by měl upozornit na případné chyby a navrhnout jejich úpravy. Jedná se zejména o takzvané On Page faktory jako je korektnost HTML kódu, dobře nastavené metatagy, titulky, popisky, nadpisy, struktura stránek atd. SEO audit by měl pomoci při návrhu strategie optimalizace a v jakých krocích dále postupovat. Také bude třeba připravit vhodné texty copywriterem, případě mikrostránky, mikroweby, jejich provázanost apod.

5) Jakmile jsou korektně nastaveny všechny On Page faktory, je možné začít pracovat na Off Page faktorech, to je zejména na budování zpětných odkazů = linkbuilding.

6) Minimální doba optimalizace pro vyhledávače by měla být půl roku. V kratším případě lze optimalizaci považovat za zbytečnou a „vyhozené“ peníze. Důvodem je fakt, že na výše uvedené změny začnou vyhledávače reagovat v rozmezí až 3 měsíců, tzn. až za 3 měsíce můžou být provedené změny zaregistrovány. A další čas, ideálně 3 měsíce, je třeba pro následné vyhodnocení úspěšnosti nastavení optimalizace a celkové strategie.

7) Jednou za 3 měsíce je dobré optimalizaci vyhodnotit a na základě konzultace s klientem v optimalizaci pokračovat, případně provést změny nebo optimalizaci zcela ukončit.

8) Úspěšnost optimalizace lze měřit následovně podle:
    a. navýšení zpětných odkazů na stránky, měřeno nástrojem Majestic SEO nebo Ahrefs
    b. navýšení návštěvnosti z vyhledávačů, měřeno nástrojem Google Analytics
    c. umístění stránek ve výsledku vyhledávání na Seznam nebo Google