Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Generátor hesel

Používáte snadno zapamatovatelné heslo? Známe slovo? Sekvenci číslic? Nedělejte to! Používejte heslo, které je náhodně vygenerované. Snížíte riziko, že Vaše heslo bude zneužito. A zvýšíte svoji bezpečnostní úroveň práce s počítačem a na Internetu.

Pokud se Vám žádné heslo nelíbí, obnovte stránku, vygenerují se nová hesla.

Funkce na generování hesel je možné volně používat, už ani nevím za ty roky, kdo na ně má „kopirajt“, jestli já nebo Honza. Zobrazit PHP skript pro generování hesel.

Pěkné heslo (8 znaků celkem)

atowetu3 3ogeluni 2xudubew uge1wuda eqixo1da
u8xehami otihi0hi uwojon0a titomi8t awo2besa

Slabé heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo)

nHL4xwyx Bzp8Mjof m5qVjjfG 6pTvEyno ljgYA9pt
XmNm5ano vyapZDm3 dO2Igxiz Hpa7bKal g4hbGVth

Dostatečné heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo, 1 speciální znak)

s`eR3Lvp lAcls5L, d1vulH&J 4xQH$clf K}Vqfzp9
r&0zoCWa 9EVto)sm P'Wnr4vt cve4Z%Uk OPahyb6:

Bezpečné heslo 12 znaků celkem, 2 velká písmena, 2 čísla, 2 speciální znaky

Yr0]mzel3G@y aC"zb<Cwg3s6 WVp0gut*gd4" E$Gpz96~srer Zl0ebh&crZ5&
3r{ftpLnX4n' Sqhv8j_Z[j0t v7c6Lxh'nv'B e7ctZ\h3qwB" ]5kUtcxN!fs4

Nejbezpečnější heslo 16 znaků celkem, 4 velká písmena, 3 čísla, 3 speciální znaky

h4:&2zCNbkoB5L"v %9pRtOSo~j\nj0G0 lhNG0ln8#1Bx<@Xl kvudJd543#nM&)CY
^o6]Q1*j7kdZzXmT MY)I|lFf1qx1j8b_ tO90&rozmR*Rk,7R Daz>1@+N68jNtlQz

PHP funkce pro generování hesel

<?php

function password_smart($length 8) {
    
$vowels 'aeiou';
    
$consonants 'bdghjlmnpqrstvwx';
    
$password '';
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$alt mt_rand() % 2;
    
$number mt_rand() % $length;
    for (
$i 0$i $length$i++) {
        if (
$number == $i) {
            
$password .= mt_rand() % 9;
        } else if (
$alt == 1) {
            
$password .= $consonants[(mt_rand() % strlen($consonants))];
            
$alt 0;
        } else {
            
$password .= $vowels[(mt_rand() % strlen($vowels))];
            
$alt 1;
        }
    }
    return 
$password;
}

function 
password_brutal($length 8$upper 2$digit 1$spec 1) {
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$count $length;
    
$sp '!"#$%&' "'" '()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~';
    
$up = !$upper;
    
$password str_repeat(' '$length);
    
// spec
    
while ($count && $spec) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = $sp[mt_rand() % strlen($sp)];
            
$spec--;
            
$count--;
        }
    }
    
// digit
    
while ($count && $digit) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('0'), ord('9')));
            
$digit--;
            
$count--;
        }
    }
    
// upper
    
while ($count && $upper) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('A'), ord('Z')));
            
$upper--;
            
$count--;
        }
    }
    
// other
    
for ($i 0$i $length$i++) {
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$a ord($up && mt_rand(01) ? 'A' 'a');
            
$password[$i] = chr(mt_rand($a$a 25));
        }
    }
    return 
$password;
}