Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Generátor hesel

Používáte snadno zapamatovatelné heslo? Známe slovo? Sekvenci číslic? Nedělejte to! Používejte heslo, které je náhodně vygenerované. Snížíte riziko, že Vaše heslo bude zneužito. A zvýšíte svoji bezpečnostní úroveň práce s počítačem a na Internetu.

Pokud se Vám žádné heslo nelíbí, obnovte stránku, vygenerují se nová hesla.

Funkce na generování hesel je možné volně používat, už ani nevím za ty roky, kdo na ně má „kopirajt“, jestli já nebo Honza. Zobrazit PHP skript pro generování hesel.

Pěkné heslo (8 znaků celkem)

ojemu3hu 3avihase v4atojul dehivu8r pirug3ad
ij2onoxe uma6sale rehiqi8x 7tegebeh vox3upaq

Slabé heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo)

aCub1hWs vWQi5isp sGjn5cbE 4pbuDtcO ftFNlud8
7negRzaV WqiSm4we wJifv1oW ysRcwg7M gh6uqMvU

Dostatečné heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo, 1 speciální znak)

7ahSV{ch }NobHt1x ixSI4}tt zW8xFnt< S6=zvuuG
mh7GlgB@ O0ipefK? >bXu6wlL 6Qdl#bBj j}Gfg9nL

Bezpečné heslo 12 znaků celkem, 2 velká písmena, 2 čísla, 2 speciální znaky

+hab4+DPe1rt jnb!40f>ZlcS hakKp95b\+Rk 99dmbu(rQ)aN RzU'uby>b3f6
:R7jkJppb"0c }tJhj]7ba2Te dh,DR53_zpoj y2!y7p+SzvPu m||erJG4a8ky

Nejbezpečnější heslo 16 znaků celkem, 4 velká písmena, 3 čísla, 3 speciální znaky

>v3G)Sc/5Gsvwv0A 9k3ODe`1}=OqGzsg oTpyJ-b2s4%5O-Lz L7FK4b)O[qzq9r@y
aNpfGf9!Q4y2$`Op A7W'ssLz=Ll5|j4q 28BMr3)tkhY,hl!H ki1K&S-qEns+rL45

PHP funkce pro generování hesel

<?php

function password_smart($length 8) {
    
$vowels 'aeiou';
    
$consonants 'bdghjlmnpqrstvwx';
    
$password '';
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$alt mt_rand() % 2;
    
$number mt_rand() % $length;
    for (
$i 0$i $length$i++) {
        if (
$number == $i) {
            
$password .= mt_rand() % 9;
        } else if (
$alt == 1) {
            
$password .= $consonants[(mt_rand() % strlen($consonants))];
            
$alt 0;
        } else {
            
$password .= $vowels[(mt_rand() % strlen($vowels))];
            
$alt 1;
        }
    }
    return 
$password;
}

function 
password_brutal($length 8$upper 2$digit 1$spec 1) {
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$count $length;
    
$sp '!"#$%&' "'" '()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~';
    
$up = !$upper;
    
$password str_repeat(' '$length);
    
// spec
    
while ($count && $spec) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = $sp[mt_rand() % strlen($sp)];
            
$spec--;
            
$count--;
        }
    }
    
// digit
    
while ($count && $digit) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('0'), ord('9')));
            
$digit--;
            
$count--;
        }
    }
    
// upper
    
while ($count && $upper) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('A'), ord('Z')));
            
$upper--;
            
$count--;
        }
    }
    
// other
    
for ($i 0$i $length$i++) {
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$a ord($up && mt_rand(01) ? 'A' 'a');
            
$password[$i] = chr(mt_rand($a$a 25));
        }
    }
    return 
$password;
}