Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Generátor hesel

Používáte snadno zapamatovatelné heslo? Známe slovo? Sekvenci číslic? Nedělejte to! Používejte heslo, které je náhodně vygenerované. Snížíte riziko, že Vaše heslo bude zneužito. A zvýšíte svoji bezpečnostní úroveň práce s počítačem a na Internetu.

Pokud se Vám žádné heslo nelíbí, obnovte stránku, vygenerují se nová hesla.

Funkce na generování hesel je možné volně používat, už ani nevím za ty roky, kdo na ně má „kopirajt“, jestli já nebo Honza. Zobrazit PHP skript pro generování hesel.

Pěkné heslo (8 znaků celkem)

ner1ovut 8utiwoxu neve0mol wirugu7x gatadeq2
xor3idos isod2oti eqi3gusi 6uximase juvataj8

Slabé heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo)

gQbu7oUh tREilua8 TwXhmjt7 bGnf0sZe Uu4kloVa
UeMy9pxt Da7oKnao zii8KSdf zTY6zujg nDxmaCu5

Dostatečné heslo (8 znaků celkem, 2 velká písmena, 1 číslo, 1 speciální znak)

o?zPE9mp gMcov5[I ?Clf5llS Mygee|I8 ytDjQ%d6
Hc8Mgv_q yf+O4Aat oUaiJ+2d IUhi&ee4 snal^D4A

Bezpečné heslo 12 znaků celkem, 2 velká písmena, 2 čísla, 2 speciální znaky

e{gxza5Id8I_ ^lrWi:kcS78t y5lg!7hnj,EG b2-bafc1kV!K >pf1uPxcc0M-
sU6oc,Ymns1. vs3R6potm*N> |ow6wq]C2sdF 6jIn4buFm-,d Xazxp89Ylr+:

Nejbezpečnější heslo 16 znaků celkem, 4 velká písmena, 3 čísla, 3 speciální znaky

u"uy48'D)Bt5jfZO hNt00@z`:CccHsJ2 k'181XRmuae>a&TF nLQ5u4*^<6falZnM
e@7&aGyfRtgH(14M hQh~B15hr4GvH[c# y1YAzjxo9:zA."S1 4pcJ|mr>fMZ(Pk31

PHP funkce pro generování hesel

<?php

function password_smart($length 8) {
    
$vowels 'aeiou';
    
$consonants 'bdghjlmnpqrstvwx';
    
$password '';
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$alt mt_rand() % 2;
    
$number mt_rand() % $length;
    for (
$i 0$i $length$i++) {
        if (
$number == $i) {
            
$password .= mt_rand() % 9;
        } else if (
$alt == 1) {
            
$password .= $consonants[(mt_rand() % strlen($consonants))];
            
$alt 0;
        } else {
            
$password .= $vowels[(mt_rand() % strlen($vowels))];
            
$alt 1;
        }
    }
    return 
$password;
}

function 
password_brutal($length 8$upper 2$digit 1$spec 1) {
    
mt_srand((double)microtime() * 1000000);
    
$count $length;
    
$sp '!"#$%&' "'" '()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~';
    
$up = !$upper;
    
$password str_repeat(' '$length);
    
// spec
    
while ($count && $spec) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = $sp[mt_rand() % strlen($sp)];
            
$spec--;
            
$count--;
        }
    }
    
// digit
    
while ($count && $digit) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('0'), ord('9')));
            
$digit--;
            
$count--;
        }
    }
    
// upper
    
while ($count && $upper) {
        
$i mt_rand() % $length;
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$password[$i] = chr(mt_rand(ord('A'), ord('Z')));
            
$upper--;
            
$count--;
        }
    }
    
// other
    
for ($i 0$i $length$i++) {
        if (
$password[$i] == ' ') {
            
$a ord($up && mt_rand(01) ? 'A' 'a');
            
$password[$i] = chr(mt_rand($a$a 25));
        }
    }
    return 
$password;
}