Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Google PageRank

24.01.2012, 08:00:38

Společnost Google byla první společností, která začala pro hodnocení relevantnosti výsledků vyhledávání používat váhu příchozích odkazů. Algoritmus pro hodnocení stránek byl pak pojmenován PageRank.

PageRank se vypočítává pro každou stránku zvlášť a přenáší se ze stránky na stránku. Předpokládá se, že uživatel spustí prohlížeč z nějaké výchozí stránky. Pak přejde na další stránku. V každém kroku je možnost, že uživatel stránku zavře prohlížeč nebo opustí stránku, aniž by se vrátil nebo použil nějaký další odkaz. PageRank odhaduje pravděpodobnost této události a hodnotou 0,15 v každém kroku. Pravděpodobnost, že uživatel bude pokračovat v prohlížení stránek přes jeden odkaz dostupný na aktuální stránce je tedy 0,85 za předpokladu, že všechny odkazy jsou si rovny. Pokud uživatel pokračuje v prohlížení z vyhledávače na dobu neurčitou, tzn. nevrátil se zpět k vyhledávání v nějakém reálném čase, tak se předpokládá, že na stránce zůstal. U takové stránky se dá předpokládat, že bude více populární než jiné stránky, kde se uživatel vrátil zpět k vyhledávání.

PageRank webové stránky lze jednoduše definovat jako pravděpodobnost s jakou uživatel může navštívit stránku a jak se mu taková stránka bude líbit. Z toho plyne, že součet pravděpodobností všech webových stránek je přesně jeden, protože uživatel je považován za návštěvníka alespoň jedné webové stránky v každém okamžiku. Pro běžného uživatele není nijak jednoduché pracovat s těmito pravděpodobnostmi, takže je nám PageRank prezentován ve zjednodušené formě jako číselná hodnota mezi nulou a desítkou.

Každá stránka na internetu, i když nemá žádní příchozí odkazy, má na začátku malý PageRank, přesto je větší než nula. U takovéto stránky je malá pravděpodobnost, že se na tuto stránku může uživatel nechtěně dostat.

Každá stránka, která má odchozí odkazy, tak rozděluje svůj PageRank mezi tyto odchozí odkazy na stránce. PageRank této stránky je nepřímo úměrný celkovému počtu odkazů na dané stránce. Čím více odkazů stránka má, tím nižší PageRank se přerozděluje mezi tyto odkazy.

Jak může mít tedy takovýto PageRank vliv a význam pro hodnocení výsledků vyhledávání. Celá definice PageRanku v jednoduchosti říká, že čím více má stránka příchozích odkazů s větším PageRankem, tím relevantnější obsahuje informace pro hledajícího uživatele a tím větší má váhu ve výsledku vyhledávání. Z pohledu SEO je tedy nezbytné, aby na stránky mířili relevantní odkazy ze stránek s co nejvyšším PageRankem. Protože algoritmus PageRanku upřednostňuje ty stránky, které jsou pro něj nejvíce oblíbené.