Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Historie vyhledávačů

02.12.2011, 08:08:52

V začátcích internetu bylo omezené množství dostupných informací. Přístup k internetu byl navíc značně omezen a byl dostupný převážně jen zaměstnancům různých univerzit a laboratoří. V té době tak problém vyhledávání informací nebyl nijak kritický, jak to je nyní.

První metody pro usnadnění přístupu byly adresáře a katalogy, které odkazovaly na informační zdroje v celém internetu. Odkazy byly tříděny podle druhu a témat. Tím jak takovéto katalogy rostly se v nich společnosti jako Yahoo pokoušeli začít vyhledávat, to byl rok 1994. Samozřejmě, že nešlo o vyhledávač v pravém slova smyslu, jak jej známe dnes. Protože hledání bylo omezenou pouze na ty zdroje, které byly ručně přidány to katalogu.

Projekt WebCrawler, který začal v roce 1994 byl prvním plnohodnotným vyhledávačem. Lycos a AltaVista se objevili v roce 1995 a po mnoho dalších let byla právě AltaVista významným hráčem v oblasti vyhledávačů.

V roce 1997 Sergey Brin a Larry Page založili Google jako výzkumný projekt na Standfordově univerzitě. Google v současnostni nejpopulárnější vyhledávač na světě.

Nyní existují tři přední světové vyhledávače – Google, Yahoo a Bing. Každý z nich má své vlastní databáze a vyhledávací algoritmy. Mnoho jiných vyhledávačů používají výsledky právě z těchto tří hlavních. Zkušenosti v oblasti SEO pak lze aplikovat defakto na všechny tři vyhledávače. Včetně českého Seznamu, kde jsou některé praktiky mírně odlišné, ale v principu lze SEO aplikovat úplně stejně.