Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Hustota klíčových slov

06.12.2011, 08:00:10

Hustota klíčových slov na stránce je míra relativní četnosti slov v textu vyjádřená v procentech. Například, pokud je specifické slovo použito 5x na stránce, která obsahuje 100 slov, pak hustota klíčového slova je 5%. Je-li hustota klíčového slova velmi nízká, pak vyhledávače takové slovo téměř ignorují. Je-li naopak hustota příliš vysoká, pak může vyhledávač takovou stránku považovat za SEO spam. Což by znamenalo, že stránka bude penalizována a její pozice ve výpise výsledků vyhledávání bude snížena.

Optimální hustota klíčových slov na stránce je okolo 5 až 8 procent. V případě klíčových frází by se měla počítat hustota na jednotlivá klíčová slova a nikoliv fráze. V praxi se pohybuje hustota klíčových slov někde okolo 7-10% a nezaznamenali jsme nějaké zásadní negativní důsledky. Nicméně to není nutné a může to snižovat čitelnost obsahu stránky z pohledu uživatele.