Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Katalogy

25.12.2011, 08:00:18

Na internetu je mnoho katalogů, které obsahují odkazy na nejrůznější stránky, řadí je podle témat, podle kategorií apod. Nicméně do takovéhoto katalogu je třeba si svoje stránky registrovat, katalog si stránky sám nepřidává.

Takovýto katalog může být zdarma nebo za poplatek, případně mohou požadovat za umístění do katalogu zpětný odkaz ze stránek, které do katalogu zařadí. Počet návštěvníků takovýchto katalogů většinou není nijak velký, takže nelze očekávat ani velké množství návštěv stránek z takového katalogu. Nicméně z pohledu SEO je to zvýšení počtu odkazů na stránky a to může mít pozitivní dopad pro vyhledávače, které mohou takové stránky potom lépe umísťovat do výsledku vyhledávání.

Důležité je, aby katalog na stránky odkazoval přímo. Jinak to z pohledu SEO nemá příliš význam. Mnoho katalogů totiž na výslednou stránku odkazuje přes různé skripty a redirect stránky, tzn. že místo odkaz na web se v katalogu zobrazuje adresa katalogu s nějakým identifikačním údajem a až když na danou adresu návštěvník klikne, tak potom jej katalog přesměruje na výslednou stránku. Z principu fungování to je funkční model, z pohledu SEO nikoliv, protože vyhledávače si oindexují tu adresu s přesměrováním a odkaz na vás se nijak nedozví a tak si jej ani nemohou nijak zaindexovat. Mít tedy web zaregistrovaný v takovémto katalogu je z pohledu SEO úplně zbytečné.

Další katalogy na které je třeba si dát opravdu velký pozor jsou tzv. FFA (free for all). Tyto katalogy jsou automaticky publikované odkazy vztahující se k jakémukoliv tématu. Takovéto katalogy jsou většinou naprosto ignorovány ze strany vyhledávačů a z pohledu SEO webu spíše ublíží a snáze jej vystaví k penalizaci. Jediné co nás od registrace do takovéhoto katalogu čeká je nárůst nevyžádané pošty. Což je defakto hlavní cíl FFA katalogů.

Také je dobré upozornit, že kvalitních katalogů je na internetu v řádu stovek. Pokud nějaký SEO expert slibuje automatickou registraci na tisíce katalogů po celém světe, z největší pravděpodobností půjde především o registraci právě do FFA katalogů a podobných zdrojů. Určitě by se měla registrace do katalogů dělat ručně nebo maximálně poloautomaticky. Je třeba znát do jakých katalogů se bude web registrovat a před samotnou registrací si takové katalogy projít a zvážit, jestli je pro nás registrace v danou chvíli vůbec zajímavá. Každý odkaz má svoji váhu a svoji hodnotu, proto je třeba i před samotnou registrací si říct, jaký přínos taková registrace pro daný web bude mít a dle toho do katalogu web registrovat nebo neregistrovat.

V každém případě od registrace do katalogů nečekejme žádné výrazné navýšení návštěvnosti, primárním důvodem registrace je zpětný odkaz a zvýšení hodnoty webu pro vyhledávače. Tato užitečná SEO možnost je k dispozici pro každého a nevyžaduje příliš mnoho času a nákladů, takže to nelze při propagaci webu přehlížet.