Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Meta tag Keywords

11.12.2011, 08:00:07

Tento metatag byl původně určen k definici klíčových slov pro stránku. Dnes je však velice málo používán ze strany vyhledávačů, protože vyhledávače si umí analyzovat stránku sami. Tento metatag by měl obsahovat důležitá klíčová slova, která jsou obsažena na stránce. Vyhledávače mohou tento tag v budoucnu přestat ignorovat a pak tím mohou stránky získat značný náskok. Nicméně dnes to není z pohledu SEO důležité.