Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Obsah odkazu

22.12.2011, 08:00:36

Každý odkaz by měl mít nějaký text a obsah, což je při hodnocení odkazů velice důležité. Tento obsah je ten text odkazu, který se zobrazí a na který se klepne v prohlížeči pro přejití na novou stránku. V případě, že text odkazu obsahuje vhodné klíčové slovo, které se pak vyskytuje na stránce, kam odkaz směřuje, považuje vyhledávač tento odkaz za významný a dává mu mnohem větší váhu při výpočtu relevantnosti zpětných odkazů směřujících na daný web.