Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Výměna odkazů

01.01.2012, 08:00:27

U výměny odkazů můžeme použít přesně definované popisky odkazu, stejně tak na jakou stránku má odkaz mířit. Oplátkou je, že proti straně umístíme jejich odkaz na našem webu. Bohužel vyhledávače nemají takovéto výměny odkaz rádi a snaží se je odhalit a ignorovat. Proto je třeba mít na zřetel několik jednoduchých a jasných pravidel, jak takové výměny odkazů dělat. Proti tomu je výměna odkazů stále velmi účinný způsob, jak zvýšit popularitu stránek a dostat se na lepší místa ve výsledcích vyhledávání.

Je třeba vyměňovat odkazy s tematicky podobnými weby. Výměna odkazů s náhodně vytipovaným webem je nežádoucí a spíše kontraproduktivní.

Před výměnou je třeba se ujistit, že odkaz bude umístěn na dobrém místě. To znamená, že stránka by měla mít přiměřenou hodnotu PageRanku (3-5, případně více), musí být k dispozici pro indexování vyhledávači, musí mít odpovídající počet odkazů na stránce, aby to odpovídalo pravidlům viz vnitřní vlastnosti stránek při optimalizaci.

Je třeba nevytvářet velké odkazová místa, tzv. farmy odkazů. Možná zní lákavě udělat na stránce katalog odkazů a získat tak velký prostor pro výměnu. Nicméně žádný webmaster nebude mít zájem vyměňovat odkaz s takovýmto katalogem. Proto je třeba k výměně odkazů přistupovat zodpovědně. Je třeba si uvědomit, že potřebujeme vyměnit co nejvíce kvalitních odkazů, tzn. měla by se dát předost kvalitě před kvantitou.

Je vhodné také pro odkazy vytvořit samostatnou stránku, která bude mít patřičnou hodnotu PageRanku. Tak aby tato stránka byla atraktivní pro výměnu odkazů. Na takové stránce by nemělo být více jak cca 50 odkazů, jinak by se mohlo stát, že vyhledávač neoindexuje celou stránku a některé odkazy bude ignorovat.

Vyhledávač sledují vzájemné vazby mezi stránkami. Proto je vhodné se snažit o trojcestnou výměnu odkazů. To je, že na náš web číslo 1 se umístí odkaz na web číslo 2, ale na webu číslo 2 bude odkaz na náš jiný web číslo 3. Běžně se odkazuje z webu 1 na web 2 a pak zpět z webu 2 na web 1, nicméně zde je pak jasná souvislost mezi odkazy a vyhledávače je pak mohou detekovat jako vzájemnou výměnu. Proto je lepší trojcestná výměna, kde je složitější najít vzájemnou souvislost.

Výměnu je třeba dělat s pečlivostí a ideálně mít nástroj na kontrolu zpětných odkazů. Důvodem je, že mnoho webmasterů rádi vymění odkazy, ale po týdnu nebo měsíci náš odkaz odstraní. Přitom u náš jejich odkaz je umístěn stále podle původní dohody. Existuje mnoho nástrojů, které existenci zpětných odkazů ověřují, pravidelně kontrolují a v případě potíží zašlou informativní email.