Martin Matějů

Programátor a specialista na Wordpress

Pozice inzerátů

19.01.2012, 08:00:21

U PPC je potřeba si uvědomit jedno důležité pravidlo, které zní, že první pozice zobrazení inzerátu neznamená, že je to nejlepší místo. S tímto je třeba se ztotožnit a většinou je třeba si to i vyzkoušet, abychom tomu uvěřili. Zkušenosti říkají, že inzeráty jsou stejně úspěšné, pokud jsou zobrazeny i na druhé nebo třetí pozici. Obrovský rozdíl je ale často v ceně. Kdy se může konkurence snažit dostat na první zobrazené místo a je ochotna za to zaplatit nemalé prostředky. A je otázkou, potřebujeme být před konkurencí o tu jednu příčku lepší za cenu dvakrát tak drahé kampaně? U PPC jde především o efektivní inzerci v poměru utracených peněz a toho co nám to přinese. Proto se nenechejme unést a nesoutěžme o první místa, stůjme pořád nohama na zemi a snažme se efektivně využít budget celé kampaně.

Pokud tomu někdo stále nebude věřit, nastavme kampaň na den nebo týden na maximum a pak další den nebo týden tak, aby se inzerát zobrazoval na druhém třetím místě. Pak si porovnejme statistiky a ukažte mu, že počet profilků je z kampaně pořád stejný resp. podobný, ale že cena jakou nás stálo být na prvním místě, udělala z kampaně naprosto nezajímavou a neefektivní kampaň. Čísla mluví jasně a určitě to přesvědčí každého.

Na co si dát u PPC pozor

18.01.2012, 08:00:02

Nejčastější chybou při návrhu kampaně je, že se používá pouze volná shoda klíčových slov. Klíčová slova by se měla vybírat s rozvahou, nicméně bychom měli vybírat i slova méně obvyklá. Čím je slovo méně obvyklé, tím bude méně hledané, naopak bude zase velice levné. Takže je lepší mít několik desítek méně hledaných konkrétních frází za relativně malé prostředky než inzerovat na jedno drahé slovo. Ve výsledku tak můžeme získat mnohem více cílených návštěvníků za mnohem menší obnos financí.

Další častou chybou je velký nebo příliš malý rozpočet kampaně. Pokud dáme neomezené rozpočty na velice atraktivní klíčová slova, může se stát, že nás takové jedno kliknutí může stát více jak desítky korun a nikdy se takové slovo nemusí zaplatit. Proto je vhodné si nastavit maximální limity za kolik jsme ochotní inzerovat. Takové doporučení je, že kliknutí na běžně klíčové slovo by mělo být v rozmezí 5-10 korun. Pokud je cena za proklik nižší, můžeme si říct, že inzerce je úspěšná. Pokud je to více, pak je třeba si dobře spočítat, jestli se nám tak drahá inzerce ještě vyplácí. Statistiky říkají, že v průměru na tisíc zobrazení inzerátu je jedno klikntí. Na cca 100 návštěvníků je pak jeden, co něco objedná a koupí. Pokud si tedy umíme spočítat, že běžný uživatel u nás utratí 5tisíc, že z těchto peněz máme zisk 500 korun, pak lze snadno spočítat, že kliknutí musí stát maximálně 5 korun, jinak je kampaň prodělečná. Samozřejmě je pak na klientovi zda chce přilákat návštěvníky a budovat si brand nebo potřebuje pouze vytvářet zisk.

Opakem pak je příliš malý rozpočet, kdy se zobrazí tak málo inzerátů, že návštěvnost bude skoro nulová a budeme pak z takové kampaně spíše zklamaní. Je vhodné nastavit denní limit o něco více než je námi určený rozpočet a kampaň pak sledovat. Obrovskou výhodou PPC systémů je, že kampaň lze spustit i zastavit téměř okamžitě. Některé PPC systémy mají maximálně hodinové zpoždění z důvodů, že informace o zastavené nebo spuštění se musí distribuovat na velké množství serverů. Zejména u spuštění kampaní je praxe taková, že inzeráty se začínají objevovat do hodiny. Zastavení ve většině případů je defakto okamžitou záležitostí.

Poslední takovou základní chybou je, že si myslíme, že stačí PPC kampaň nastavit a pak ji nechat žít svým životem týden nebo celý měsíc. To bohužel není pravda. Je vhodné, zejména u nové kampaně, které ještě není dobře nastavena a optimalizována, ji minimálně každý den sledovat, analyzovat a přenastavovat, tak abychom našli nejlepší pomět mezi přísunem novách návštěvníků a cenou za inzerát a jeho prokliknutí.

Textová reklama v PPC

17.01.2012, 08:00:11

Většinou je PPC inzerce formou textových inzerátů. Dnešní systémy sice umožňují stále častěji zadávat i grafickou reklamu, ale stále přetrvává klasická textová.

Taková textová reklama se skládá ze tří částí: nadpis, popis a viditelná adresa inzerátu.
Nadpis je většinou první řádek inzerátu a je většinou zobrazen tučně. Také je to většinou nadpis, kterého si uživatel jako první všimne a co ho jako prví zaujme. Navíc statistiky ukazují, že uživatelé častěji klikají na inzerát, který odpovídá jejich dotazu. Proto je třeba takový nadpis inzerátu zvolit velice pečlivě.

Popis by měl obsahovat stručné a atraktivní doplnění informací, které se uživatel dozvěděl v nadpisku.
Adresa je pak viditelná adresa inzerátu, tzn. nejlépe by měla obsahovat adresu našich stránek, aby měli uživatelé jasnou představu, kam se z takového inzerátu dostanou. V administraci inzerátu je pak možné nadefinovat ještě přesnou cílenou adresu, to bude adresa, kam bude uživatel po kliknutí přesměrován. Takže viditelná adresa by měla být adresa našich stránek a přesná adresa by pak měla odkazovat na konkrétní produkt, tak aby se uživatel hned po prokliknutí inzerátu dostal na požadované / inzerované informace.

Náklady na PPC

16.01.2012, 08:00:35

PPC systémy poskytují úplnou kontrolu nad náklady za inzerci. Není zde definována žádná minimální ani maximální inzerovaná částka. Vše si musíme nastavit sami.
Když je ve vyhledávači nebo jeho dalších službách hledáno klíčové slovo, na které chceme inzerovat, tak se spustí jeho aukce. V této aukci se pak vybere reklama, která odpovídá danému klíčovému slovu a určí se pozice zobrazení této reklamy. Aby se inzerát na dané klíčové slovo mohl zobrazit, je třeba nastavit několik parametrů. Zejména je to pak cena za proklik, tím říkáme, kolik jsme ochotni utratit za jedno kliknutí na takovou reklamu, tzn. je to cena za jednoho návštěvníka našich stránek. Čím více bude prokliků, tím víc nás taková reklama bude stát. Proto je zde další parametr a tím je nastavení denního limitu, který říká, že za daný den nechceme utratit víc. Jakmile se dosáhne denního limitu, tak se náš inzerát přestane zobrazovat. A poslední možností je nastavení celkového limitu za jednu kampaň. Kde říkáme, že nechceme za celou kampaň utratit stanovený budget. Pokud bude dosažen tento limit, tak se zastaví kompletně celá kampaň.

PPC a návrh klíčových slov

15.01.2012, 08:00:40

Abychom dobře nastavili PPC kampaň, je třeba zvolit vhodná klíčová slova. Zejména pak slova a fráze, které jsou hledané. Což můžou být úplně jiné hodnoty, než o kterých si myslíme, že jsou ty vhodné. Proto každý PPC reklamní systém nabízí nástroje pro návrh klíčových slov. Má jej Google AdWords stejně tak jako Seznam Sklik. Po přihlášení do administrace těchto systému je najdete v nástrojích.
Takovýto nástroj nám pomůže analyzovat jaká klíčová slova a fráze jsou vhodné pro naši kampaň, stejně tak se zde dozvíme, kolik lidí takové fráze hledá za týden nebo měsíc. Taky tu bude informace, kolik na takové slovo inzeruje konkurentů a kolik cca nás takový inzerát bude stát. Z toho všeho se dá odhadnout, kolik nová kampaň bude asi stát a jaký je tedy třeba rozpočet. Stejně tak kolik lze očekávat nových návštěvníků. Všechny tyto odhady jsou pouze orientační. Až reálná kampaň ukáže, kolik bude reálně stát. Protože cena za každou zobrazenou pozici inzerátu a za takový proklik je defakto dražbou, je tady mnoho faktorů, které takovou cenu ovlivňují. Jednak to je atraktivita klíčového slova, jednak kvalitní a zajímavý text inzerátu a pak samozřejmě konkurence, která na dané slovo inzeruje a je ochotna nás přeplácet, jen aby se její inzerát zobrazil nad tím naším.

PPC (Pay Per Click)

14.01.2012, 08:00:21

V dnešní době, kdy se klade velký důraz na výkonnost v marketingu, tak je PPC reklama velice oblíbenou formou propagace. Největší výhodou PPC je přesné zacílení, platba až za přivedeného uživatele a vysoká návratnost investice. Aby byla PPC reklama úspěšná, tak je třeba vybrat vhodná a relevantní klíčová slova, na které se budou zobrazovat naše inzeráty. Další nedílnou součástí úspěšné PPC kampaně je mít dobře napsané inzeráty, takový inzerát by měl uživatele zaujmout a přesvědčit ho na něj kliknout. Text takového inzerátu musí mít v sobě dostatek atraktivnosti, jinak se na takový inzerát nebude klikat a celá kampaň se tak může značně prodražit.

Ban za nefunkční odkazy a dlouhé načítání stránky

13.01.2012, 08:00:03

Za nefunkční odkazy
Stránky, které mají odkazy, které vedou na nefunkční stránky jsou hodnoceny jako stránky, o které se nikdo nestará. Proto je vhodné takovéto odkazy monitorovat a případně je odstranit. Ideální je pro takovou kontrolu Webmaster Tools od Google.

Za dlouhé načítání stránky
Je třeba mít na paměti, že pokud se bude stránka dlouho načítat, robot vyhledávače takovou stránku patrně bude ignorovat, protože si bude myslet, že neexistuje. Proto je dobré mít stránky technicky v pořádku a monitorovat si i poskytovatele hostingu stránek, jestli u něj nedochází k častým výpadům apod.

Ban za vlnu odkazů a přeoptimalizování

12.01.2012, 08:00:29

Za vlnu odkazů
Pokud nakoupíme jednorázově hodně odkazů, můžeme dostat penalizaci. Je velmi nepravděpodobné, že web získá za jeden den stovky nebo tisíce zpětných odkazů. Proto je dobré získávání zpětných odkazů rozložit v čase tak jako by šlo o přirozenou cestu.

Za přeoptimalizování
To znamená, že nás vyhledávač bude hodnotit jako bychom optimalizovali web podvodnou metodou. Je třeba si dát pozor, aby poměr optimalizovaných klíčových slov byl adekvátní celkovému obsahu. Je potřeba si dát pozor, aby na stránce nebylo příliš mnoho klíčových slov a také je třeba s rozumem zaházet z tagem STRONG apod.

Filtr „doplňující výsledky“
Při kontrole, kolik je indexovaných stránek ve vyhledávači, se můžete setkat na poslední stránce s možností zobrazení doplňujících výsledků. Tyto výsledky jsou pro vyhledávače bezvýznamné. Stává se to z toho důvodu, že tyto stránky neobsahují zajímavý obsah či jsou obdobné s jiným webem. Tento filtr či ban se dostává pro jednotlivé podstránky, nikoliv na celou webovou stránku. Abyste docílili jeho odstranění, pak stačí dát pár odkazů z vnitřních stránek.

Ban za výměnu odkazů

11.01.2012, 08:00:01

Je to jedna z nejstarších metod optimalizace, nicméně dnes už je značně neefektivní a vyhledávače ji umí lehce odhalit. Pokud se rozhodneme budovat si zpětné odkazy a jsme ochotni vynaložit nemalé prostředky za nakoupení těchto zpětných odkazů, pak je lepší se výměně zcela vyhnout. Pokud už jsme přesvědčeni, že by pro nás výměna byla dobrá, pak už si dejme záležet a udělejme tzv. trojcestnou výměny. My budeme odkazovat z našeho webu A na web B a web C bude odkazovat na náš web A. Toto je ideální varianta, kdy není dohádatelné vzájemné propojení. Případně je možnost kruhově to propojit, kdy navíc web B bude mířit na web C. Ale zde už je možné dohledat souvislosti. Výměna, že náš web A míří na web B a web B pak odkazuje na náš web A je prakticky cestou k penalizaci. Tuto výměnu vyhledávače velice snadno analyzují a v lepším případě takové odkazy ignorují. V horším dostaneme ještě penalizaci.

Ban za nevhodné odkazy

10.01.2012, 08:00:48

Vyhledávače umí dobře analyzovat, jaké stránky na nás odkazují a jaké na nás vedou odkazy. Proto si pečlivě vybírejme od koho kupujeme odkazy a kam je kdo za nás umísťuje. Všechny odkazy, které tvoříme pro optimalizaci, bychom měli mít pod kontrolou.

Protože pokud na náš web povedou odkazy například z porno stránek nebo na náš web povede příliš mnoho odkazů z webů s naprosto odlišným obsahem a tématikou, pak za to můžeme také získat nepříjemnou a zbytečnou penalizaci.
« Předchozí stránkaDalší stránka »